Både Narvik og Tromsø har sendt inn skisser til det arktiske forskningssenteret som skal være på plass i år.

,I juni 2012 opplyste olje- og energiminister Ola Borten Moe at hans departement har besluttet å opprette et forsknings- og kompetansesenter for petroleumsvirksomhet i nordområdene og Arktis. Ifølge meldingen fra Borten Moe var målet å få senteret i drift fra midten av 2013, der hovedsetet skulle være i ett av de tre nordligste fylkene.

Skissefrist
– Søknadsfristen er den 13. februar, sier Kari Druglimo-Nygaard, rådgiver i energidivisjonen hos Norges forskningsråd.

Det er forskningsrådet som har utlysningsansvaret for forskningssenteret. Druglimo-Nygaard forteller videre at alle som ville levere en skisse, kunne gjøre dette før jul.

– Skissefristen var før jul. Etter dette skal det være en ekspertvurdering, samt en administrativ vurdering fra Forskningsrådet. Til slutt er det en styreutvalgsgruppe som skal vurdere hvem det er som til slutt får forskningssenteret, sier hun.

Kompetanse og habilitet
Hun forteller videre at det er viktig at denne sammensetningen blir solid.

– Styreutvalget, som skal fatte en beslutning på arktisk senter, er ikke satt sammen ennå. Styreutvalget blir oppnevnt av Divisjonsstyret etter søknadsfristen 13. februar. Det er viktig å sikre at både fagkompetanse og habilitet er ivaretatt. Styreutvalget vil bli sammensatt av medlemmer fra divisjonsstyret og relevante programstyrer, forteller hun.

Ifølge forskningsrådet skjer det endelige vedtaket i juni.

Narvik eller Tromsø?
Hvor mange søknader som har kommet, vet ikke Forskningsrådet før fristen, 13. februar har gått ut. Men før jul hadde det kommet inn to skisser: Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø.

– Men det er jo ikke sikkert at begge søker, sier hun.

Det har ikke lykkes Petro.no å komme i kontakt med noen av studiestedene i dag, men tidligere har både Høgskolen i Narvik og Universitetet i Tromsø fortalt at de vil posisjonere seg for å få dette forskningssenteret.

Forrige artikkelFjerde Statoil-medarbeider bekreftet død
Neste artikkelVenstre også lei Stoltenbergs klimapolitikk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR