Octio er et teknologiselskap med fokus på systemer og løsninger som overvåker reservoarer under boring og under produksjon fra havbunnen. Selskapet er lokalisert i Bergen og Harstad.

Overvåker injeksjonsbrønner

Et av formålene med Permanent Reservoir Monitoring (PRM) er å overvåke injeksjonsbrønner ved bruk av akustiske signaler fra reservoaret for å unngå lekkasje til omgivelsene.

– Sanntids mikroseismisk monitorering av undergrunnen øke operasjons-sikkerheten. Vårt system lytter kontinuerlig og gir beskjed i samme øyeblikk som endringer oppstår. Teknologien anser jeg som særlig viktig i Barentshavet, et område med kompleks geologi og grunne reservoarer, sier Lindgård, og legger til.

– Sikker og miljøvennlig drift er et udiskutabelt krav. Men det finnes dessverre flere eksempler – over hele verden – på selskap som ikke tar sikkerhet på alvor. Dette skader naturligvis bransjens omdømme.

Satser i nord

Octio følger sin strategi om å satse i nord, til tross for et labert petroleumsmarked med oljepriser som svinger rundt 40 dollar fatet.

– Oljebransjen må tenke langsiktig, og den strategien følger også Octio. Flere av de store oljeselskapene satser i nord, og det tolker jeg positivt. Lav oljepris påvirker naturligvis selskapenes borestrategi, men man kan ikke slutte å lete etter olje og gass, sier Lindgård.

Største olje og gass-region

Petro Foresight 2016 ble presentert i februar i år. Rapporten peker på både muligheter og utfordringer i nord, og hevder at Nord-Norge vil være Norges største olje- og gass-region fra 2040.

– I rapporten regner man med høyere oljepris i løpet av dette året. Investering og operasjonskostnader forventes å nå 70 milliarder hvert år fra 2020. Samlet sett vil hele regionen se en kraftig vekst i aktiviteten fremover, med en gjennomsnittlig årlig vekst rundt 18% frem mot 2020. Her ligger det naturligvis store muligheter for leverandørindustrien i nord, sier John Even Lindgård.

Les også: Balansepris ned mot 45 dollar fatet i Barentshavet – Petro.no

Les også: Betydelig leverandørmarked innen olje- og gass i nord

Forrige artikkelIsland Offshore sikret Draugen-kontrakt
Neste artikkelMøtte fremtidens oljearbeidere

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR