Konserndirektør Geir Arne Drangeid i Aker ASA ønsker å bruke den ferske eierposten i Det norske oljeselskap til å utøve en aktiv rolle i selskapet. Det norske frykter ikke sammenslåing.

MED KORTENE TETT TIL BRYSTET: Geir Arne
Drangeid. (Foto: AKER ASA)
FRYKTER INGENTING: Torgeir Anda og Det
norske. (Foto: DET NORSKE)

I dag tidlig ble det kjent at Kjell Inge Røkke-kontrollerte Aker ASA kjøper 18,2 prosent av aksjene i Det norske oljeselskap , til en samlet pris på over 600 millioner kroner. Eierposten blir betegnet som strategisk, og konserndirektør Geir Arne Drangeid gjør det klart overfor Oilinfo at Aker ASA med dette ønsker å være en aktiv eier i Det norske.

– Vil ha aktiv rolle
– Vi ønsker å ta en aktiv rolle i selskapet og ha en mening om den videre utviklingen av Det norske, men hvordan vi vil utøve dette gjenstår å se, sier Drangeid til Oilinfo, som ikke ønsker å si noe om hvorvidt Aker ønsker å kjøpe flere aksjer i Det norske.

Det norske er, regnet etter antall lisenser og operatørskap, det nest største oljeselskapet i Norge, og pressetalsmann Torgeir Anda i Det norske synes det er positivt at Aker viser interesse for selskapet.

– Velkommen, Aker
– Vi ønsker Aker velkommen som en betydelig eier hos oss. Det er et selskap med industriell kompetanse, og det er positivt, sier pressetalsmann Torgeir Anda i Det norske til Oilinfo.

Selv om Aker påpeker at de ønsker et aktivt eierskap i Det norske, holder de kortene tett til brystet med tanke på sin videre satsing inn mot oljesegmentet.

– Først og fremst er vi begeistret over å få kjøpe denne eierposten, Vi syns Det norske er et spennende selskap, og vi har interesser i flere olje- og gassrelaterte selskaper som for eksempel Aker Exploration og Genesis Petroleum. Dette er et satsingsområde for oss. Mer detaljert om strategien videre kan vi ikke uttale oss nå, vi trenger tid til å tenke oss om, sier Drangeid til Oilinfo.

– Er en eventuell sammenslåing av Det norske og Aker Exploration industrielt logisk?
– Det har jeg ikke lyst å gå inn på nå, det foregriper de eventuelle begivenhetenes gang, sier Drangeid til Oilinfo.

Frykter ingenting
I Det norske frykter de ingen sammenslåing:

– Aker har eierinteresser i flere ulike selskaper, men vi har ikke frykt for noe, vi, kommenterer Anda til Oilinfo.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR