Olje- og energidepartementet har i dag stadfestet konsesjonen til Gilja vindkraftverk i Gjesdal kommune. Fred. Olsen Renewables AS gis konsesjon til bygging og drift av et vindkraftverk på inntil 135 megawatt (MW), tilsvarende en årlig produksjon på om lag 400 gigawattimer (GWh). Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 20 000 boliger. Kilde: OED

Gilja er blant de bedre vindkraftprosjektene departementet har behandlet. Prosjektet vil bidra til betydelig økt fornybar kraftproduksjon og gir sysselsetting i en region som står i en krevende situasjon. Jeg ønsker Fred. Olsen lykke til med det videre arbeid med å få realisert utbyggingen, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Les også: Signerer offshore vindkraft-samarbeid

NVEs konsesjonsvedtak var påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, natur- og friluftslivsinteresser og lokale hytteeiere. Departementet har i klagebehandlingen særlig vurdert landskapsvirkninger og friluftslivsinteresser, og fant etter en helhetlig avveining at det var grunnlag for å gi konsesjon.

Departementet har lagt vekt på de gode teknisk/økonomiske forutsetningene for prosjektet og at konfliktene med naturmangfold er mindre enn det man normalt kan forvente ved så pass store vindkraftprosjekter.

Om Gilja Vindpark

Fred. Olsen Renewables AS har søkt konsesjon til å sette opp vindturbiner på et 15 kvadratkilometer stort område mellom Frafjord, Gilja, Motland og Byrkjedalstunet. *Vindturbinene kan produsere inntil 405 GWh i året. Selskapet håper at bygginga av anlegget kan starte i 2017. Anlegget vil trolig bestå av rundt 45 vindmøller.
Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelOpprørsgruppe ber om å stoppe oljeangrep
Neste artikkelFlere avvik for Brage – igjen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR