Statoil og BP har inngått en 20 års leieavtale med Helgelandsbase for leie av baseområdet for subseaverksted og lager i Sandnessjøen.,Ifølge en melding fra BP vil avtalen omfatte leie av 1.750m2 verkstedlokaler for vedlikehold av undervannsutstyr. I tillegg leies to lagerhaller på til sammen 3.000m2 for lagring av undervannsutstyr for henholdsvis Urd/Skuld/Aasta Hansteen -lisensene, operert av Statoil, og Skarv -lisensen operert av BP.

Videre meldes det at Statoil vil være ansvarlig for å drifte subseaverksted og lager på vegne av Skarv, Norne og Aasta Hansteen-lisensene, hvilket vil gi ett årsverk. Støtten til driften av verksted og lager vil bli utført av lokale underleverandører som allerede har avtaler med Statoil eller BP, mens vedlikeholdsaktiviteter primært vil bli utført av fagpersonell fra leverandørene av subseautstyret.

Aktivitetsnivået på den nye subseabasen vil følge rigg- og fartøyoperasjonsnivået og kan periodevis ligge på et høyt nivå.

– Vi er glade for fortsatt å bidra til videreutvikling av petroleumsaktiviteten på Helgeland. Samarbeidet med Statoil gjør at vi sammen kan få en mer robust og effektiv håndtering av subseaverksted og lager, sier Eldar Larsen driftsdirektør for BP i Norge.

– Norne-feltet er et av de største undervannsopererte felt på norsk sokkel og vi står foran en betydelig aktivitetsøkning i Norskehavet med Aasta Hansteen-utbyggingen. Det har vært viktig for Statoil å få på plass et subseaverksted og lager i Sandnessjøen. Dette vil gi bedre beredskap og kostnadseffektiv støtte for våre subsea-aktiviteter i området, sier Astrid Sørensen, ansvarlig for felles operasjoner i Utvikling og produksjon Norge i Statoil.

– Den økte olje- og gassaktiviteten i nord, gir nå synlige resultater, også på land. Aasta Hansteen -utbyggingen representerer mange milepærer på norsk sokkel. Det at man skal betjene og lagre deler av subsea -utstyret og -verktøyet i Sandnessjøen på Helgeland, gir muligheter og perspektiver langt utover selve Aasta Hansteen -feltet, sier Petro Arctic direktør Kjell Giæver i en kommentar til petro.no.

Forrige artikkelSvakere for Aker Solutions
Neste artikkelFår bore Byrkje

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR