Berge Helene out at sea

Sendje Berge, et datterselskap av Oslo Børs-noterte BW Offshore, er tildelt en fireårig forlengelse for leieavtalen med Addax Petroleum for FPSO-en Sendje Berge, som opererer på Okwori-feltet i Nigeria.

Avtalen omfatter også to ettårige opsjoner, og ratene i kontrakten er knyttet til produksjonsvolumer og oljepris.

Kontrakten ble opprinnelig terminert 5. mai, men denne er nå trukket tilbake.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR