Kvitebjørn, åsgard, fast-track, Troll og Smørbukk, kontraktene strømmer på fra Statoil de neste månedene. Men om norske leverandører har kapasitet er et annet spørsmål.

– Da vi tok beslutningen på Gudrun så vi at det var et stort behov for jobber hos leverandørene, emn når vi nå lanserer nye prosjekter ser vi at det er noe kapasitet, men vi må spørre oss om hvor mye kapasitet som virkelig finnes, forteller visepresident for tidligfaseprosjekter i Statoil, Knut Gjertsen.

KONTRAKTER: Det ligger mye på lur fra
Statoil forteller Knut Gjertsen.
Foto: INGER JOHANNE STENBERG

På Troll skal det installeres to nye kompresjonsenheter for gass, og Gjertsen forteller at disse ombygningene vil være av en type som mange leverandører vil kunne levere. Ombyggingen vil være i størrelsesorden 10 milliarder kroner.

På åsgard er det nylig bestemt for konsept for kompresjon, og valget falt på subseakompresjon. Dette vil øke utvinningsgraden på Midgard til 85 prosent opp mot åsgard B. Her skal det deles ut kontrakt for ingeniørarbeid, prosjektering, konstruksjon og installasjon før årsskiftet, og Statoil forteller at kontrakten vil ligge i størrelsesorden mellom en til ti milliarder kroner. Ifølge Gjertsen skal både norske og utenlandske aktører være med i de siste rundene før avgjørelsen faller.

Utlendingene kommer
Og nettopp konkurranse fra utlandet er et hett tema. Med mulighet for at det er mindre kapasitet hos norske leverandører åpnes det ytterligere opp for at utenlandske aktører får kontrakter.

– For å nå våre ambisjoner så må vi spille aktivt på det internasjonale markedet. Leverandørmarkedet må virkelig speed up, samtidig må de være innovative og kostnadseffektive, sier Gjertsen.

I tillegg til de nevnte prosjektene skal Kvitebjørn gjennom noen forandringer. I tiden fremover skal det installeres en kompresjonsenhet lignende enheten på Troll samtidig skal det også gjennomføres modifikasjoner i forbindelse med utbyggingen av Valemon. Disse kontraktene har Statoil valgt å slå sammen, og Gjertsen opplyser at kontrakten vil offentliggjøres om «kort tid».

På toppen av kransekaka ligger Statoil fast-track prosjekter Pan/Pandora, Katla, Gygrid og Vigdis Nordøst. Her går utviklingen sin gang, og førstnevnte skal sanksjoneres før årsskiftet, mens de resterende ligger på blokka for første kvartal neste år. Også nylig sanksjonerte Smørbukk Nordøst fremheves av Gjertsen som viktig.

Faster than fast-track
– Jeg vil nevne et prosjekt som allerede er sanksjonert, nemlig Smørbukk Nordøst. Vi liker å kalle det «faster than fast track». Det skal produsere allerede ett år etter at det ble vedtatt, og 2,5 år etter at funnet ble gjort. For å gjøre dette skal vi bruke letebrønn som produksjonsbrønn og eksisterende utstyr som vi har på lager, sier Gjertsen.

Men selv om mindre prosjekter som dette er viktig for selskapet påpeker Gjertsen at dette bare er et segment, og at Statoil i år har levert PUD for to større selvstendige prosjekter, nemlig Valemon og Gudrun. Her gjenstår en del kontrakter, men spesielt Gudrun-kontraktene nærmer seg avgjort.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR