I Revidert Nasjonalbudsjett blir det presentert et oppdatert kostnadsestimat for TCM.

Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er ferdigbygd og var offisielt åpnet i forrige uke. Det siste kostnadsestimatet for TCM er på 5.859 millioner kroner (eks. mva). Dette er en økning på 85 millioner kroner sammenlignet med forrige estimat. Hoveddelen av dette er knyttet til Alstom sitt anlegg. Statens del av totalkostnadene er nå på cirka 4.401 millioner kroner (eks. mva).

Innenfor estimatet
Ved investeringstidspunktet ble det utarbeidet et såkalt P70-estimat. P70-estimatet er utregnet slik at det skal være 70 prosent sannsynlig for at en holder seg innenfor estimatet. Dette var på 5.918 millioner kroner på investeringstidspunktet. Det siste totalestimatet ligger derfor innenfor P70-anslaget.

Gassnova skal videreføre arbeidet med en strategi for hvordan virksomheten på TCM skal bli lagt opp etter at Aker og Alstom har avsluttet sine testperioder. I Revidert Nasjonalbudsjett foreslår Regjeringen derfor å øke støtten til eieroppfølging av TCM med fire millioner kroner til 14 millioner kroner.

Tester teknologier
TCM er det største og mest fleksible anlegget av sitt slag for uttesting av CO2-fangst. Teknologisenteret skal teste to ulike typer teknologier som er relevant både for utslipp fra kolkraft- og gasskraftverk. Teknologiene som skal testes ut i første fase er basert på kjølt ammoniakk og amin. Det er selskapene Alstom (kjølt ammoniakk) og Aker Solutions (amin) som skal stå for uttestingen. TCM er bygd for å kunne fange inntil 100.000 tonn CO2 per år. Senteret eies av Gassnova (75,12 prosent), Statoil (20 prosent), Shell (2,44 prosent) og sørafrikanske Sasol (2,44 prosent).

Arbeidet med fullskalaprosjektet følger Steg 2-Utviklingsavtalen mellom staten og Statoil som trådte i kraft etter at ESA, i vedtak 15. mars 2012, fant at avtalen er i samsvar med statsstøtteregelverket.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR