Oljeindustrien ble tirsdag bedt om å redegjøre for sikkerheten rundt livbåter på norsk sokkel. Petroleumstilsynet har gitt de 23 selskapene tre dager til å svare.

NTB

Forespørselen kommer i kjølvannet av at Statoil avdekket svakheter ved livbåter av fritt – falltypen på Åsgard B-plattformen. Båtmotorene er ikke sterke nok til å manøvrere livbåtene vekk fra plattformen i en krisesituasjon med mye bølger og vind.

Nå vil Petroleumstilsynet (Ptil) vite hva andre oljeselskaper og redere gjør for å finne ut om deres livbåter er sikre nok. Ptil krever også at oljeindustrien dokumenterer hvordan de sikrer en ansvarlig drift inntil livbåtenes sikkerhet er klarlagt.

Må ta ansvar
– Det er operatørenes ansvar at personellet på innretningene kan evakueres raskt og effektivt til enhver tid. Vi vil få klarlagt om alle livbåtene er egnet til å evakuere mannskap uansett vær og vind. Hvis det er usikkerhet knyttet til livbåtenes evne til å evakuere i dårlig vær, ber vi selskapene beskrive hvordan de vil håndtere denne usikkerheten inntil svakhetene er utbedret, sier pressekontakt Ole-Johan Faret i Ptil til NTB.

Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Hjertvik i Oljeindustriens Landsforening (OLF) forsikrer at industrien gjør det de kan for å rette opp problemene med livbåtene.

– Vi har ingen grunn til å tro at det gjennomføres uforsvarlig drift på norsk sokkel. Noen av båtene vi testet holder ikke mål, og våre medlemmer gjør hva de kan for å rette opp i det. I mellomtiden er ingen interessert i å drive uforsvarlig, sier Hjertvik.

OLF er på vegne av livbåteierne nå inne i fase to i livbåtprosjektet. I fase en ble problemer ved båtenes overbygg utredet. Fase to tar opp problemstillinger knyttet til framdrift.

Uenig om informasjon
Tirsdag mottok 23 redere og operatører med drift i Nordsjøen brevet med krav om svar innen fredag 14. september. Svarene skal omhandle alle typer livbåter, også konvensjonelle låre-livbåter og alle innretninger som er utrustet med livbåter som evakueringsmiddel.

– Fristen er kort fordi det er viktig å ha dette avklart. Vi fikk vite dette nylig, men industrien har visst om problemene lenge. Det har siden da vært aktørenes ansvar å følge regelverket, vi vil bare forsikre oss om at de har gjort det, sier Faret.

Hjertvik i OLF reagerer på Ptils tone i brevet, der det står at «Petroleumstilsynet er ikke blitt informert om dette før inntil nylig».

– De hevder at svakhetene ved båtene ikke var kjent for dem før nylig, men saken kom opp 21. april 2006 i et møte i livbåtnettverket der myndighetene var representert ved Ptil. Også i sommer ble framdriftsproblemet tatt opp i et møte i livbåtnettverket der både petroleumstilsynet, fagforeninger og selskapene deltok. Man kan jo spørre seg hvorfor Ptil ikke ba om å få klarhet i sakene da, men først fikk hastverk da saken ble tatt opp i media, sier Hjertvik.

Forrige artikkelVestbase vil ta imot store oljerigger
Neste artikkelOPEC-landene øker oljeproduksjonen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR