Søknaden fra StatoilHydro øm økte utslipp fra LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest blir møtt med krav om at olje- og energiminister Åslaug Haga orienterer Stortinget om situasjonen.

NTB

Foto: NILU

Energi- og miljøkomiteens leder, Gunnar Kvassheim (V), betegner overfor NTB situasjonen som meget alvorlig. Fremskrittspartiets energi-og politiske talsmann, Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener at Miljøverndepartementet har to muligheter: Enten å innvilge søknaden eller å stenge anlegget.

Statssekretær Guri Størvold (Sp) i Olje- og energidepartementet sier til NTB at Haga mandag sendte en tosiders orientering til Stortinget om søknaden, men understreker at statsråden selvsagt er villig til å komme til Stortinget for å orientere nærmere om situasjonen.

Selskapet har søkt om å få utvide utslippet fra LNG-anlegget til 1,5 millioner tonn CO2 og 2.200 tonn sot fra fakling.

Ifølge StatoilHydro er grunnen til de store utslippene at oppstartsperioden for Snøhvit blir lengre enn planlagt. Det er i denne perioden det vil bli avgitt ekstraordinære utslipp.

Skuffet Solheim
Utviklings- og miljøvernminister Erik Solheim (SV) er svært skuffet over at StatoilHydro har søkt om utvidet utslippstillatelse. Han mener selskapets omdømme er svekket.

– Dette er en alvorlig situasjon. Jeg forventer at selskapet nå gjør alt som er mulig for å se om det finnes andre alternativer. Ved alle fremtidige industri- og oljeutbygginger er det nødvendig at vi bygger inn håndteringen av utslippene fra starten av, sier Solheim til NTB.

Det er Statens forurensningstilsyn (SFT) som skal behandle søknaden med Miljøverndepartementet som ankeinstans, men Solheim vil ikke spekulere om hvordan saken ender. SFT vil sende søknaden ut på høring til berørte instanser.

– Alvorlig situasjon
– Gunnar Kvassheim krever at Haga orienterer Stortinget og gjør det klart hva hun mener bør skje videre.
– Det er helt avgjørende hva selskapet kan legge fram av utslippsreduserende tiltak for anlegget og at det gir en vurdering av mulighetene for et renseanlegg på Melkøya, sier han.
Høyres energi- og miljøpolitiske talsmann, Ivar Kristiansen, støtter kravet om at Haga må komme til Stortinget.

– Hittil har vi vært prisgitt media når det gjelder opplysninger om Snøhvit og Melkøya. Det er på tide statsråden kommer med sin vurdering, sier han til NTB.

Solvik-Olsen mener at Miljøverndepartementet ikke har noe annet valg enn å akseptere søknaden om utslippsøkning. Dersom det blir avslag, regner han med at hele anlegget blir stengt.

– Miljøverndepartementet må bite i det sure eplet. Økte utslipp på kort sikt er nødvendig for at anlegget skal fungere på lang sikt, sier Solvik-Olsen til NTB.

Opprørt miljøbevegelse
Miljøvernorganisasjonene er i harnisk over StatoilHydro. Bellona mener at utslippsplanene må skrinlegges før alle andre muligheter er utforsket. Organisasjonen krever at StatoilHydro ikke får gjøre oppstartsforsøk før man har klarert alle muligheter for å unngå utslipp.

Norges Naturvernforbund krever at SFT ikke innvilger søknaden.
– Det er helt uholdbart at StatoilHydro nok en gang søker om en enorm utslippsøkning fra fakling, sier leder Lars Haltbrekken.

Forrige artikkelKlart for prøveboring på Tornerose
Neste artikkelSerbia inngår energiavtale med Russland

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR