Norges Miljøvernforbund anmelder StatoilHydro etter at oljeholdig vann ble pumpet på sjøen da det oppsto en oljelekkasje på Statfjord A lørdag. Miljøpartiet De Grønne krever veteranfeltet stengt.,NTB

– Vi stiller igjen et store spørsmålstegn ved sikkerheten og vedlikeholdsrutinene på Statfjord A. Det er under et halvår siden det sist var en stor lekkasje på over 6.000-8.000 tonn råolje, da fra en undersjøisk lasteslange fra samme plattform, sier fagansvarlig for oljevern, Jan-Hugo Holten, i Miljøvernforbundet.

Liten virkning
Oljelekkasjen fra Statfjord A ser ut til å ha hatt liten virkning på sjøfugl og fisk i området, går det fram av observasjoner fra Norsk institutt for naturforskning.

Overvåkingen av området rundt plattformen fortsetter med fly og fartøy, heter det i en pressemelding fra StatoilHydro mandag formiddag.

Før produksjonen på Statfjord A kommer i gang igjen, skal det rengjøres og ryddes i det skaftet der lekkasjen skjedde, opplyser produksjonsdirektør for Statfjord, Lars Petter Lundahl.

Produksjon gjenopptatt
I tillegg til olje fra eget felt, prosesserer Statfjord A også olje fra Snorre A og Vigdis. Etter lekkasjen blir oljen fra disse feltene sendt til Gullfaks A for behandling og utskiping. Produksjonen på de to feltene ble gjenopptatt på søndag.

På grunn av kapasitetsbegrensninger i rørledningen til Gullfaks A, ligger produksjonen fra Snorre A noe under normal kapasitet.

Oljeproduksjonen fra Snorre A er normalt rundt 75.000 fat per dag. Vigdis-feltet produserer normalt rundt 44.000 fat per dag, og produksjonen fra Statfjord A er normalt rundt 19.000 fat per dag.

Krever stengning
Miljøpartiet De Grønne krever at Statfjord A-plattformen blir stengt. Plattformen er 31 år gammel, har vært operativt siden 1979, og hadde ifølge Petroleumstilsynet en forventet levetid på 20 år, påpeker partiet.

– Utslippene fra Statfjord A knuser troverdigheten i oljeselskapenes, og regjeringens prat om «nullutslipp» og må få direkte følger. StatoilHydro har ikke gjort seg fortjent til fortsatt drift på Statfjord A. Nå må plattformen stenges før det kommer nye, store utslipp, mener talsperson Sondre Båtstrand i Miljøpartiet De Grønne.

Forrige artikkelVil straffe StatoilHydro
Neste artikkelOljebransjen vil til Svalbard

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR