Norsk leverandørindustri ønsker tilrettelagte områder hvor de kan teste teknologi for offshore vindkraft. – Myndighetene må se markedsmulighetene som ligger for norsk industri i dette før muligheten glipper, sier tillitsvalgt i Aker Verdal, Stein Aamdal.

HYWIND:Statoils gigantiske offshore vindturbin
blir i dag testet utenfor Karmøy. Nå etterspør
andre selskaper testområder for sine teknologier
for offshore vindkraft. (Foto:STATOIL)

I fjor sommer måtte Aker Verdal si opp 155 av sine ansatte på grunn av ordretørke. Direktør Nina Udnes Tronstad sa da at Aker Verdal kom til å satse på bygging av understell for offshore vindkraft, og det løftet har de innfridd.

Seks understell har blitt konstruert så langt til offshore vindfelt i Tyskland, og ifølge tillitsvalgt i Aker Verdal, Stein Aamdal, har verftet kapasitet til å bygge langt flere.

Enorme muligheter
– Det er utrolige mengder med offshore vindprosjekter, men det er viktig at vi får testet ut de løsningene vi har på norsk sokkel. Vi trenger områder for uttesting av teknologien, og jeg håper virkelig at norske myndigheter snart ser den enorme markedsmuligheten som ligger i offshore vind, sier Aamdal til Oilinfo.

Havvindindustrien har kommet godt i gang i Tyskland og Storbritannia, men Aamdal ser også store muligheter for norsk industri.

Burde investere i eget arbeid
– Vi har fått løfter fra myndigheter om at de er villige til å bygge anlegg på land for produksjon, men en nasjonal plan for utvikling av alternativ energi var det ikke så mye av i statsbudsjettet. Vi har store forventninger til statsbudsjettet i 2011, og at finansminister Sigbjørn Johnsen skjønner at oljepengene må brukes til å skape industrielle muligheter. Vi er redd den nye finansministeren kommer til å snakke i mot dette når han kun vil spare penger, sier Aamdal.

«Dette toget kan gå fra oss.»

Tillitsvalgt ved Aker Verdal,
Stein Aamdal, om tilrette-
legging for utvikling av
offshore vindteknologi.

Havenergilov
Ved spørsmål om testområder for offshore vindteknologi henviser Olje- og energidepartementet til Havenergiloven. Departementet opplyser Oilinfo om at Terje Riis-Johansens forslag om ny havenergilov er planlagt behandlet i Stortinget 11. mars i år. Vedtaket ble lagt fram i juni i fjor, men har blitt utsatt flere ganger.

– Dette dokumentet peker ut retningen for et langsiktig arbeid for å utvikle havbasert fornybar energi til en ny næring – både industrielt og energimessig. I strategien redegjør regjeringen for viktige grep både på kort og lang sikt; innen forskning og utvikling, demonstrasjon av teknologi og om oppstart av arealvurderinger for å tilrettelegge for framtidig energiproduksjon i norske havområder, skriver kommunikasjonsrådgiver Unni Clausen i Olje- og energidepartementet i en e-post til Oilinfo.

MYNDIGHETENE Må MARKEDSMULIGHETENE: Stein
Aamdal i Aker Verdal håper på en felles satsing
på offshore vindkraft. (Foto:FELLESFORBUNDET)

Utsatt flere ganger
Departementet opplyser at havenergiloven vil tidligst tre i kraft i 2010, og at forslaget legger opp til et system hvor staten vedtar åpning av areal for konsesjonssøknader, på lik ligne med blokksystemene fra petroleumssektoren.

– Mindre utbyggingsprosjekter som er ledd i utvikling og utprøving av teknologi blir prioritert høyt av konsesjonsmyndighetene.

Ser kun på energi
Til tross for lovord fra myndigheter ser ikke Aamdal og Aker Verdal på Havenergiloven som en løsning. Tvert i mot.

– Havenergiloven har kun fokus på energi. Det er problematisk, da vi snakker om teknologiutvikling og arbeidsplasser til hundretusenvis av mennesker. Denne delen av problemstillingen er ikke ivaretatt i arbeidet som nå gjøres, sier Aamdal til Oilinfo.

Han påpeker muligheten som nå foreligger norske leverandører om å skape arbeid og sysselsetting, i mangel på oppdrag fra oljeselskapene.

– Vi har et naturlig fortrinn og masse ingeniør- og fabrikasjonskunnskap som kan brukes til offshore vindkraft. Men det trengs nå en samlet forståelse i regjeringen om at vi må gjennomføre en felles nasjonal satsing. Ingen private bedrifter eller personer klarer å bære dette alene før det finnes et marked for offshore vind, påpeker Aamdal.

Havenergi er interessant
Norge har i dag rikelig tilgang på fornybar energi på land som er langt billigere enn havenergi. Likevel ser olje- og energidepartementet at havenergi er interessant.

– Havenergi, spesielt vind, er et vekstmarked internasjonalt. Mange tekniske og logiske utfordringer er ennå ikke løst, og norske bedrifter har mye å bidra med på dette området. Norge har også et stort havareal med gode vindforhold. Disse kan bygges ut på sikt dersom teknologien er konkurransedyktig og det er tilstrekkelig etterspørsel etter fornybar energi internasjonalt. Dette forutsetter også videre teknologiutvikling, sier Clausen i OED.

Tiden er kritisk
Aamdal innrømmer at mye arbeid er gjort på politisk hold for å tilrettelegge for blant annet offshore vindkraft. Blant annet er det opprettet en egen forskningsklynge i Trondheim og Bergen, og regjeringen har opprettet flere nasjonale senter for fornybar energi.

– Vi etterspør en plan, og ikke en lokaliseringskamp mellom de ulike landsdelene. Det må være en felles satsing hvor ulike teknologier blir testet ut. Statsbudsjettet må satse på dette, og finans- og oljedepartementet må overbevises om at vi trenger næringsrettet støtte for at norske bedrifter skal være konkurransedyktige innen teknologi. Dette toget er i ferd med å gå fra oss, konkluderer Aamdal.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR