Næringslivet viser stor interesse for å legge gassrør til Grenland, men miljøorganisasjonene kritiserer prosjektet fordi det mangler en plan for CO2-rensing.

NTB

Det statlige gasstransportselskapet Gassco presenterte torsdag planene for en gassrørledning til Grenland med forgreininger til Agder, Østfold og Vest-Sverige. Den planlagte ledningen skal gå under vann langs kysten fra Kårstø i Hordaland til Rafnes i Grenland og videre til Østfold og svenskekysten, med en forgreining til Agder.

Kostnaden for en norsk-svensk gassrørledning vil bli minst 9 milliarder kroner, ifølge rapporten som olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp) fikk overlevert. Det er ikke forutsatt at det skal bygges gasskraftverk i Grenland. Gassen skal blant annet brukes som råstoff for industrien og som direkte energikilde, og kan i noen tilfeller erstatte mer forurensende energikilder.

En gruppe som består av 18 industri- og energiselskaper og kommuner skal videreføre arbeidet med Grenlandsrøret, med sikte på en konkret beslutning neste år og mulig oppstart i 2010/2011.

Kjøp og salg
– Investeringsbeslutningen vil ikke skje før alle er klar over de teknologiske løsningene. Det må også forhandles om kjøp og salg av gass. Hvis ikke kjøpere og selgere finner hverandre, kan dette prosjektet bli utsatt, sier direktør Thor Otto Lohne i Gassco.
Blant interessentene er blant annet Agder Energi, Bamble kommune, Borealis, Hydro Polymer, Hafslund, Statoil og Yara.

– Det er gledelig at man nå har kommet ett skritt videre med røret til Grenland. Dette markerer begynnelsen av en ny fase der industrien selv er eiere av prosjektet, sier Enoksen, som ikke vil svare på hvor mye penger staten vil gå inn med for å realisere en gassrørledning.
– Det gjenstår et betydelig arbeid før vi kommer så langt. Blant annet må det bidraget fra de private interessentene avklares, sier han.

Enoksen understreker at det er bred politisk enighet om å øke den innenlandske bruken av naturgass og mener det er grunn til optimisme for dem som ønsker en gassrørledning.

CO2-kostnader
Prosessen med å legge gassrør inn Trondheimsfjorden skal ikke videreføres nå. Dette røret er ikke lønnsomt uten at det bygges gasskraftverk i Skogn, og disse planene er lagt på vent.
Bellona-leder Frederic Hauge etterlyser en beregning av hva kostnadene ved økte CO2-utslipp betyr for lønnsomheten i en gassrørledning.

– Det er utrolig at de ikke sier ett ord om håndtering av CO2 eller kjøp av CO2-kvoter, som vil fordyre prosjektet kraftig. Gassrørledningen er langt unna realisering, sier han.
Også Natur og Ungdom reagerer kraftig på at planene legges fram uten at Gassco har vurdert hvordan man skal unngå økte klimautslipp.

– Det store problemet med bruk av gass er ikke transporten, men utslippene det fører til. Det er uforsvarlig at det lages gassplaner uten samtidig å lage en plan for CO2-rensing, sier Erik Natvig, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom.

Det er mulig å rense utslippene fra store bedrifter som gasskraftverk, men da trengs det en infrastruktur for å frakte CO2 til lagring i Nordsjøen.

– Verdens miljøvernministere har knapt kommet hjem fra klimaforhandlingene i Montréal. At store energiprosjekter ikke ses i sammenheng med forurensning er hårreisende, sier Natvig.

Forrige artikkelNoble røper ingen videre Smedvig-planer
Neste artikkelStatoil`s Tordis-planer godkjent

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR