Stiftelsen Skagerrak mener Norge bryter internasjonale regler for gransking av sjøulykker ved det mandatet som er fastsatt for Bourbon Dolphin-kommisjonen.

NTB

Åtte omkom da «Bourbon Dolphin»
forliste den 12. april i år.

Kritikken blir satt fram i et brev til justisminister Knut Storberget (Ap). Regelverket det henvises til er den såkalte IMO-koden, vedtatt av FNs skipsfartsorganisasjon IMO i 1997 om etterforskning av sjøulykker.

Det påståtte regelbruddet består i at undersøkelseskommisjonen både har fått i oppdrag å kartlegge hendelsesforløp og årsaksfaktorer, for å forebygge lignende ulykker i framtiden, og å «vurdere faktiske omstendigheter som kan tenkes å begrunne straffansvar for enkeltpersoner eller foretak». Ifølge IMO-koden skal disse to oppgavene skilles fra hverandre, blir det påpekt.

– Mangelfullt mandat
Åtte sjømenn omkom da «Bourbon Dolphin» forliste ved Shetland den 12. april i år under arbeid med ankerhåndtering for riggen «Transocean Rather».

Stiftelsen Skagerrak mener undersøkelseskommisjonens mandat vedrørende straffansvar er «i utakt med IMO-koden, EU-direktiv og ny lovgivning».

Videre blir det hevdet at mandatet er mangelfullt utformet, at de skadelidtes interesser må inn som et eget tema for kommisjonens utredning og sluttrapport, og at de skadelidte må innvilges fulle rettslige interesser.

– Flere vitner
Stiftelsen Skagerrak stiller også flere andre krav til undersøkelseskommisjonens utredning, blant annet at flere vitner må høres i tillegg til de som kommisjonen hittil har hørt eller planlegger å høre.

Instanser som bør intervjues er Sjøfartsdirektoratet, Nærings- og handelsdepartementet, Petroleumstilsynet, Skipsbyggeren og rederiet Bourbon Marine, heter det i brevet.

Stiftelsen Skagerrak har ifølge egne nettsider som formål å arbeide for redusert risiko for ulykker og katastrofer. Engasjementet har sitt utgangspunkt i stifternes egne erfaringer etter Scandinavian Star ulykken.

Forrige artikkelNy storkontrakt til Karmøy-verft
Neste artikkelStatoil igjen best på bærekraft

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR