Petroleumstilsynet (Ptil) truer Statoil med pålegg etter et tilsyn med støyskaderisikoen på Statfjordfeltet.

23. mai gjennomførte Ptil et tilsyn på Statfjord, som avslørte flere feil. Ptil konkluderer med at Statoil ikke har gjennomført tilstrekkelig kartlegging og risikovurdering av hørselsskadelig støy for utsatte arbeidstakergrupper på Statfjord.

Statoil får her kritikk for manglende, kvalifiserte risikovurderinger av støyutsatte arbeidstakergrupper, ikke oppdaterte støykart, uklarheter vedrørende hvorvidt modifikasjoner med Statfjord senfase gir redusert støyeksponering, ingen ordninger for å sikre forsvarlig støydose, og altfor få målinger på impulsstøy.

Ptil krever nå at Statoil går gjennom sitt system for styring av støyskaderisiko. I tillegg må Statoil iverksette nødvendige tiltak for å komme i tråd med regelverkets krav.

I flere år har Ptil overvåket risiko for helseskade til støyeksponering i norsk petroleumsvirksomhet. Bakgrunnen for tilsynet på Statfjord, er at Ptil er lite begeistret for utviklingen innenfor støyeksponerte arbeidsgrupper.

Statoil har nå mottatt såkalt varsel om pålegg, der Ptil ber Statoil vurdere støyforholdene. Om ikke Statoil gjør som selskapet blir bedt om, risikerer Statoil pålegg.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR