COSL Drilling Europe får kritikk fra Petroleumstilsynet (Ptil) for uklare arbeidsmiljøkrav etter et tilsyn om bord i COSLRival. Ptil fant flere feil.

Av Elisabeth Fiveland

12. og 13. april gjennomførte Ptil tilsyn med styringssystemet relatert til helse, miljø og sikkerhet om bord i boliginnretningen. I en rapport skriver Ptil at de fant tre feil og påpeker også sju forbedringspunkter.

Selskapet klarte ikke å dokumentere spesifikke arbeidsmiljøkrav som gjelder for nødbelysning, luftkapasitet i ulike bemannede rom og områdestøy. I tillegg påpeker Ptil en rekke forhold som kan forbedres vedrørende blant annet avviksbehandling og generelle prosedyrer for HMS styringssystem.

Ptil gjennomførte tilsynet i forbindelse med at COSL Drilling Europe har søkt om samsvarsuttalelse (SUT) for å bruke boliginnretningen på norsk sokkel. Ptil grunngir også tilsynet med at COSL Drilling Europe er en ny aktør på norsk sokkel.

Da tilsynet ble gjennomført var COSL Drilling Europe i sluttfasen med å få på plass nødvendige styringssystem for operasjon av COSLRival.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR