– At det er mer krevende å holde miljøstandarder ved virksomhet lenger nord må ikke bety at krav senkes, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne (MDG).,Fredag skrev Petro.no om Statoils Kramsnø -boring i Barentshavet, hvor operatøren, selv om vi nå går inn i den mørkeste og mest værharde perioden av året, h ar fått dispensasjon fra kravet om å ha nødvendige oljevernbarrierer på plass i løpet av 24 timer om ulykken skulle være ute. Dette er Hansson, som selv er tidligere polarforsker og blant annet har bakgrunn som avdelingsdirektør og direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt, kritisk til.

– Selve forutsetningen for at petroleumsvirksomheten har fått tilgang på sårbare områder så langt mot nord er at det skal stilles svært strenge krav til oljevernberedskap, sier Hansson til Petro.no.

Han mener det blir helt feil at Statoil får dispensasjon fra 24-timers kravene på grunn av kostnadene operatøren ville fått med ekstra støttefartøy som erstatning for de som vanligvis ville vært i området som støtte for Enis ”Scarabeo 8” som nå er på verftsopphold i Ølen.

– Det ikke miljøet, men petroleumsvirksomheten som bør betale for at det er dyrt og krevende å drive med petroleumsvirksomhet i nordområdene. Svaret på disse utfordringene bør være mindre petroleumsvirksomhet – ikke å fire på miljøkravene, slår han fast.

Forrige artikkelSlik er livet på plattform
Neste artikkelViktig beslutning denne vinteren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR