Mens LO-leder Roar Flåthen har varslet full krig for AFP-ordningen, velger Akademikerne og YS en mykere linje. Men hos UNIO er streikeviljen stor.,NTB

– Vi synes ikke det er et godt utgangspunkt å stille til forhandlinger med et ultimatum, og true med streik. For oss er det viktig å se hvilken retning AFP-forhandlingene for privat sektor tar, sier leder i Akademikerne, Christl Kvam til Dagsavisen.

Heller ikke YS-leder Tore Eugen Kvalheim støtter LOs streiketrusler dersom dagens ordning med avtalefestet pensjon svekkes. AFP-ordningen er en frivillig pensjonsordning som gir folk som har fylt 62 år anledning til å gå av med samme pensjonsvilkår som en som står i jobb fram til han er 67 år. Ordningen skal tilpasses Stortingets pensjonsforlik der arbeidstakere skal motiveres til å stå lenge i jobb.

– Vi vil fortsatt ha et opplegg der man sikrer 62-åringene en ordning på linje med dagens. Samtidig skal vi også stimulere til arbeidslinjen. Men vi sier ikke at hvis vi ikke får det som vi vil, blir det streik, sier Kvalheim til avisen.

Både Kvalheim og Kvam understreker imidlertid at de stiller seg bak LOs krav om en fullgod AFP-ordning, og ingen av dem avviser muligheten for streik til våren.
I UNIO er det imidlertid annerledes. UNIO-leder Anders Folkestad sier streikeviljen hos hans medlemmer er stor.

– Det er veldig høy AFP-temperatur i våre rekker, og ingen tvil om at streikeviljen er stor, sier Folkestad til avisen.

Forrige artikkelØyner «take off» for månelandingen
Neste artikkelMå møte Haga fire ganger årlig

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR