Ekstremkulden de siste månedene har påvirket fullskalatestingen av Badger Explorer, og selskapet melder nå om at testingen blir forsinket fram til temperaturene normaliserer seg.

Det har vært nødvendig å iverksette ekstraordinære tekniske, operative og personellmessige hensyn og tiltak, som igjen har ført til forsinket testing.

Badger-test ga lovende resultat

Begrensingene på testingen vil gjelde fram til temperaturen tillater full framdrift i testingen, skriver Badger Explorer i en børsmelding.

– Badger-teknologien og testoperasjonene rundt denne er i utgangspunktet beheftet med en rekke usikkerhets- og risikoelementer. Det å introdusere ytterligere risikoelementer på nåværende tidspunkt, ved å operere under ekstremt lave temperaturer, vil ikke være i selskapets, våre partneres eller våre investorers interesse. For å unngå skade på personell og Badger-prototypen har vi derfor valgt en kontrollert og ansvarlig framdrift under de rådende forhold, sier administrerende direktør i Badger Explorer, Kjell Erik Drevdal, i meldingen.

Selskapet skriver også at de vil iverksette kompenserende tiltak dersom kulden strekker seg inn i februar måned.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR