Det kommer fram i selskapets rapport for fjerde kvartal 2014.

Det høye aktivitetsnivået i Kværner fortsatte i fjerde kvartal. Inntektene for hele året nådde NOK 17,5 milliarder, inkludert Kværners andeler fra felleskontrollerte virksomheter. Samtidig med gjennomføringen av parallelle prosjekter, iverksatte selskapet flere tiltak for å redusere kostnadsnivået og forbedre konkurranseevnen i forkant av bud for viktige kontrakter i 2015. Resultat før renter, skatt, avskrivninger, Av- og nedskrivninger (EBITDA) for kvartalet var NOK 175 millioner sammenlignet med NOK 180 millioner i samme periode i 2013.

Driftsinntektene i fjerde kvartal utgjorde NOK 3 591 millioner, sammenlignet med NOK 3 939 millioner for fjerde kvartal 2013. Driftsinntektene for året som helhet økte med NOK 985 millioner til NOK 13 945 millioner mot NOK 12 960 millioner for 2013. Inntektene, inkludert innlemmet joint ventures, var NOK 17 531 millioner, en økning på 9 prosent fra NOK 16 091 millioner for hele året 2013. EBITDA-resultatet for året beløp seg til NOK 829 millioner, noe som resulterer i en EBITDA-margin for året på 5,9 prosent. Goodwill nedskrivning på NOK 266 millioner knyttet til forretningsområdet Contractors International anerkjent i kvartalet som følge av selskapets nedskrivningstest.

I tråd med selskapets utbyttepolitikk, foreslår styret å utbetale et utbytte på NOK 0,67 per aksje i april 2015.

Mindre å tjene framover

– I tillegg til å utnytte organisasjonens kapasitet, har vi hatt et rekordhøyt antall innleid arbeidskraft og underleverandører til å bistå oss i gjennomføringen av arbeidet. Vi satser på et årlig inntjeningsnivå på NOK 10-11 milliarder framover. Kværner jobbet hardt i 2014 for å forbedre resultatene fra prosjekter som startet i en annen markedssituasjon enn den vi ser i dag. Til sammen har disse faktorene bidratt til en positiv utvikling for resultatene i fjor, sier konsernsjef i Kværner, Jan Arve Haugan.

Ordreinngangen i fjerde kvartal 2014 var NOK 1 274 millioner, mot NOK 1 925 millioner i fjerde kvartal 2013. Ordrereserven var NOK 16 451 millioner ved utgangen av 2014.

– Arbeidet med å gjennomføre den eksisterende ordreboken vil i hovedsak bli utført i år og i 2016. Derfor gir Kværners ordrebok et godt fundament og momentum for videre innsats for å øke produktiviteten og forbedre kostnadsnivået. Gjennom 2014 identifiserte vi muligheter til å kutte kostnader for nye prosjekter.

– Signeringen av EPC-kontrakten for stålunderstell til stigerørsplattformen på Johan Sverdrup-feltet viser at Kværner dokumenterer at forbedringer blir gjennomført. Vi stopper ikke der. Allerede fra starten av 2015 gjør vi konkrete tiltak i samarbeid med våre kunder for å redusere kostnader og øke konkurranseevnen, sier Haugan, og legger til at noen få, viktige kontrakter forventes å bli tildelt i løpet av 2015.

– Selv om de langsiktige markedsforholdene ser positive ut, er det bare noen få viktige kontrakter å by på i 2015. Derfor er det av stor betydning for oss å vinne viktige bud i 2015, for å sikre en fortsatt god utvikling for Kværner, avslutter han.

Forrige artikkel– Her bør helikopterbasen for Barentshavet være
Neste artikkelMå si opp folk mens oppdrag venter

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR