Konstituert departementsråd Villa Kulilds private investeringer i aksjemarkedet over flere år er meget alvorlig, mener lederen av Stortingets miljø- og energikomité, Gunnar Kvassheim (V)., NTB

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen (Sp) er svært tilbakeholden med å kommentere saken. I debatten om Olje- og energidepartementets budsjett i Stortinget mandag., sa han bare at saken aktualiserer spørsmålet om retningslinjer.