Det har blitt funnet en gasslekkasje fra gassrørledningen mellom Kvitebjørn-plattformen og Kollsnes gassbehandlingsanlegg i Hordaland, melder StatoilHydro.

Selskapet karakteriserer lekkasjen som liten, og den ble oppdaget ved en rutinemessig inspeksjon natt til onsdag. Det samme røret ble trukket ut av posisjon av et skipsanker i fjor høst, og i januar ble det kvalifisert for midlertidig bruk i påvente av reparasjon. Reparasjonen skulle gjennomføres i 2009.

Lekkasjen ble oppdaget på samme sted som røret ble skadet i fjor høst, ca 10 kilometer fra plattformen.

– Vi kan ikke si noe om hvor lenge gasslekkasjen har pågått, sier pressekontakt for naturgass i StatoilHydro, Ranveig Stangeland.

– Det forekom inspeksjoner på rørledningen i sommer, og det ble ikke funnet lekkasje da, sier Stangeland.

SIKRER OMRåDET:
Pressekontakt Rannveig
Stangeland sier at Statoil-
Hydro jobber med å sikre
Kvitebjørnfeltet etter
gasslekkasjen som ble
oppdaget natt til onsdag.
(Foto: øYVIND HAGEN
/STATOILHYDRO)

Revisjonsstans
Kvitebjørn og Kollsnes har for tiden revisjonsstans og det er redusert trykk i rørledningen. Også Visund benytter vanligvis rørledningen til gasseksport, men får reinjisert gass mens Kvitebjørn har revisjonsstans. Oljeproduksjonen på Visund vil opprettholdes, dog på noe lavere nivå enn normalt.

StatoilHydro lover at gasskundene ikke vil bli berørt av hendelsen, og har vaktfartøy som overvåker trafikk i området ved lekkasjen.

Sikrer området
– StatoilHydro fokuserer på å sikre Kvitebjørnfeltet på best mulig måte, sier Stangeland.

Selskapet vil ikke oppgi noen volummengder på hvor mye gass som har lekket ut. Ledningen vil nå trykkavlastes og gassen blir tømt via fakkel på Kollsnes.

StatoilHydro vil nå utrede alternative reparasjonsløsninger for Kvitebjørn-rørledningen. På basis av dette vil det bli klarlagt når driften av rørledningen og Kvitebjørn-feltet kan gjenopptas, melder selskapet i en pressemelding.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR