Det hybride fremdriftssystemet i Bøkfjord betyr at skipet er utstyrt med en batteripakke på 850 kilowattimer, i tillegg til et tradisjonelt fremdriftssystem med tre generatorer som genererer strøm.

Opprinnelig var Bøkfjord designet med tanke på tradisjonell drift med kun dieselmotorer, men dette oppsettet ble bestemt endret til fordel for en miljøvennlig og drivstoffbesparende hybridløsning. Nå kan fartøyet klare seg med å ha en motor i drift, og bruke batteripakken til å dekke topper i den daglig driften. I tillegg vil batteriene sørge for strøm når fartøyet ligger til kai, uten at diesel motorene trenger å gå. Batteriene kan også lades fra landstrømsanlegg, i havner der dette finnes.

En annen fordel er at løsningen gir mindre støy og vibrasjoner om bord, og dermed er Bøkfjord en bedre arbeidsplass for mannskapet.

Langsiktig gevinst
Selv om løsningen på langt nær et rimelig alternativ på kort sikt, ser Kystverket det både som miljømessig riktig og en økonomisk god løsning på lang sikt.

– Den hybride løsningen er beregnet inntjent etter cirka ti år. Hovedsakelig på grunn av innsparing i drivstofforbruk og vedlikeholdskostnader. Eksempelvis kan vi nøye oss seg med kun å ha én av de tre generatorene i gang når vi utfører oppdrag ute på sjøen, mens vi så bruker overskuddsstrømmen til å lade batterier. Batteriene bruker vi så til å utjevne toppbelastningene og til forbruk ved kailigge, slik at vi slipper å benytte havnegenerator, forteller Kystverkets prosjektleder for byggingen av det nye fartøyet, Kurt-Ivar Gram Franck.

– Løsningen betyr at vi til sammen kan spare 25 prosent drivstoff, som igjen betyr at det forurenser mindre og krever mindre vedlikehold, forklarer Franck.

Rolls-Royce med leveranser
Rolls-Royce’ leveranser til det nye fartøyet inkluderer i tillegg et diesel-elektrisk system for hovedpropeller og sidepropell. Propellene er azimuth fremdriftspropeller og sidepropell i baug. I tillegg kommer automasjonsanlegg, Dynamisk Posisjonering, kontrollsystem – og batterisystemet.

OV Bøkfjord er bygget ved det danske verftet A/S Hvide Sande Skibs- & Baadebyggeri, og døpes i Ålesund i dag torsdag 15. september kl 16:00. Mer informasjon finnes på Kystverkets nettsider.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelKonsolidering er nødvendig
Neste artikkelKritikk mot salg av olje av «Afrika-kvalitet»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR