Arbeiderpartiet spredde en uferdig kladd av Soria Moria-erklæringen da de rødgrønne holdt pressekonferanse torsdag. Kladden viser blant annet at et sentralt WTO-punkt om fisk er lagt til i siste liten.,NTB

– Jeg så ikke at jeg hadde fått en arbeidsversjon som ikke var ferdig. Det var en glipp, sier Ingrid Sagranden, politisk rådgiver i Arbeiderpartiets informasjonsavdeling, som la ut dokumentet.

I kladden er det, foruten rene språklige rettinger, strøket mange formuleringer, samt lagt til flere viktige setninger.

Oppsiktsvekkende er det at et svært viktig punkt under kapittelet om forhandlingene i Verdens Handelsorganisasjon (WTO) trolig er blitt satt inn i erklæringen i siste liten.

Glemte fisken
Punktet «regjeringen vil arbeide for å fremme norsk eksport av fisk og fiskeprodukter samt andre eksportinteresser i de pågående WTO-forhandlingene» er tydelig ført inn blant flere mer WTO-defensive punkt.

Nettopp konflikten mellom norske offensive fiskeriinteresser og de defensive interessene innen landbruk er et stridstema i debatten om norske WTO-posisjoner.

Senere i dokumentet, under avsnittet om landbruk, og etter punktet «ha et sterkt importvern for innenlandsk landbruksproduksjon», er setningen «det er ikke grunnlag for nye innrømmelser under artikkel 19 i EØS-avtalen så lenge de pågående forhandlingene i WTO foregår» lagt til.

Artikkel 19 i EØS-avtalen dreier seg om handel med ubearbeidede landbruksvarer og norske innrømmelser her er tidligere blitt sett i sammenheng med norske forsøk for å bedre markedsadgangen for fisk til EU.

Fjernet milliard
I dokumentet, som de fleste norske medieredaksjoner hentet fra Aps nettsider, ligger det ellers inne en milliardsatsing som er fjernet fra det offisielle dokumentet.
Hvor det i det endelige dokumentet står «regjeringen vil gi betydelige bidrag til et nødhjelpsfond i FN-regi», står det også i kladden at regjeringen vil «bevilge et milliardbeløp til et slikt fond».

I avsnittet om skipsfart er setningen «regjeringen vil gjeninnføre kravet om arbeids- eller oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på skip under fremmed flagg som frakter gods eller passasjerer mellom norske havner» blant de sist tillagte.

I kladden står det at regjeringen vil «bekjempe» fattigdom, dette er endret til «avskaffe» i originalen. (©NTB)

Forrige artikkelHydro gir stipend til petroleumsakademikere i Murmansk
Neste artikkelEirik Raude klar for Goliat-boring

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR