Habu Services og Drillco har en to nye produkter, men er ikke gått tom for ideer.

Nå jobber selskapet nemlig med en wirelineløsning for å erstatte grease med vann.

Habu Services og Drillco er eid av Proserv-gründerne Terje Nyman og Sturla Sand gjennom Habu Holding AS. Førstnevnte selskap er det operasjonelle selskapet, mens Drillco eier patentene. Selskapene holder for tiden på med testing og kommersialisering av to nye produkter, der en helt ny hiv-kompensator akkurat er kommet inn fra operasjon offshore for StatoilHydro.

For bra vær

STOLTE: F.v.: Stian Krag, Arild Ferkingstad og
Geir Magne Johnsen er stolte over at de første
operasjonelle resultatene fra selskapets hiv-
kompensator er så gode.
(Alle foto: HENRIK SALTHE)

– Hiv-kompensatoren har vært på «Stena Don» i operasjon for StatoilHydro. Dessverre har det vært for godt vær, tilnærmet blikkstille hav. Kompensatoren ble brukt en gang, og tilbakemeldingene fra operasjonen var veldig bra, sier Arild Ferkingstad, daglig leder i Habu Services, til Oilinfo Weekend.

En hiv-kompensator er en innretning som skal motvirke bevegelsene som oppstår av bølger. Alle flyterigger har store hiv-kompensatorer om bord, men Drillco Inline Heave Compensator (DIHC) er beregnet på å ta opp hiv som aktiv / passiv hiv-kompensatoren ikke tar opp. Innretningen er enkel å montere, den festes rett på borestrengen.

– Tilsvarende utstyr tar gjerne tre dager å rigge opp, mens operasjonen på «Stena Don» viser at vi brukte en time og 25 minutter for å klargjøre til operasjon, forteller Ferkingstad.

Hiv-kompensatoren er spesielt tiltenkt såkalt Through Tubing Rotary Drilling, som tidligere primært har blitt utført fra faste installasjoner. Nå mener Habu Services at DIHC vil være med på å gjøre det mer aktuelt med slike operasjoner fra flyterigger også.

– Når det gjelder det operasjonelle har vi har inngått et samarbeid med Seawell, som har erfarne spesialister med god kunnskap om brønnoperasjoner, forteller Geir Magne Johnsen, Habu Services’ operasjonssjef.

Landingsinnretning for casing
Selskapene jobber også med en innretning selskapet har døpt CLA, Casing Landing Assembly. Dette er en innretning som monteres sammen med landestrengen og sementeringshodet. Vanligvis blir det en to timers opphold når dette skal monteres under vanlige operasjoner, mens med Habu Services’ og Drillcos CLA-tool klarer man dette uten operasjonelle opphold.

– I tillegg er det store HMS-fordeler med vårt produkt. Vanligvis har man sementeringshodet langt over dekk, slanger og lignende blir montert av personell som må opp i ridebeltet. Med vår løsning kan dette festes i arbeidshøyde på dekket, og dermed unngår man også risiko knyttet til fallende gjenstander og arbeid i tårnet, forteller Johnsen.

CLA-toolet er ferdig kvalifisert, og skal nå offshore for testing. Selskapet har hatt avtaler med to rigger som skulle utføre testing, men begge disse har fått endringer i boreprogrammet sitt.

HEKTES På: Drillco Inline Heave Compensator
kobles rett på borestrengen.

– I tillegg til lovnadene i Nordsjøen har vi også mulige jobber vest av Shetland og i Canada, avslører forretningsutvikler Stian Krag.

– Vi håpte at StatoilHydro ville fått den ut ganske kjapt, men nå har vi vært nødt til å gå litt breiere ut og har hatt samtaler med BP, Chevron og Total også om innretningen, forteller Johnsen, mens Arild Ferkingstad skyter inn at de regner med at produktet vil i operasjon før jul.

Går fra grease til vann
I tillegg til disse nyvinningene, går Phuel Oil Tools sammen med Habu Services svanger med en idé som kan føre til store endringer både i budsjetter og arbeidsmetoder offshore. Selskapet tror de i forbindelse med wireline operasjoner kan klare å erstatte bruken av grease med vann for trykkkontrol.

– Det er i grunnen vannjett-teknologi. Det er nok mange som vil sperre opp øynene når vi sier vi vil bruke vann, med tanke på fare for hydrater og så videre. Her fins det teknologi som vi kan benytte oss av, lover operasjonssjef Johnsen.

Han forteller at det brukes store mengder grease på norsk sokkel, og han tror det ligger både en miljømessig og økonomisk gevinst og venter om selskapet får positive resultater fra sin konseptverifiseringen i løpet av det neste halve året.

– Dette kan virkelig bli en company maker, men da er vi avhengige av at serviceselskapene ser hvor store innsparinger det kan være med dette produktet, og at selskapene støtter opp om prosjektet, påpeker Arild Ferkingstad.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR