Mærsk Oil fant verken olje eller gass i letebrønnen Ebba -1X i den danske nordsjølisensen 8/06, som ble spuddet 17. desember 2007 og siden boret til en total dybde på 9.765 fot.

I en pressemelding sier sjef Anders Würtzen at de mest moderne seismikkdataene og metodene ble brukt, men at en uheldigvis ikke fant gass og olje.

– Utforskningsaktivitet i Danmark har en relativt lav sjanse for suksess, men vi har planer om en ny dansk utforskningsbrønn senere i 2008 – denne gangen i Gita-området, sier han.

Ebba-1X blir nå plugget og forlatt.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR