Oppgang på Huntington, nedgang på Lulita og Oselvar.,Noreco har nå offentliggjort produksjonstallene fra november. Selskapet sliter fremdeles med tekniske problemer på en rekke felt. Produksjonsbegrensningene som operatøren på CATS-rørledningen har pålagt Huntington-feltet er gradvis blitt redusert i november. Som følge av dette har produksjonen fra feltet fortsatt å øke. De første dagene i desember var gjennomsnittlig dagsproduksjon over 5 000 foed netto til Noreco. 5. desember stengte produksjonen som følge av ekstremt dårlig vær. Sent den 7. desember ble produksjonen gjenopptatt. Opptrappingen skal etter planen fortsette gjennom desember, opp mot platånivået på 6 400 foed (fat oljeekvivalenter per dag) netto til Noreco

Produksjonen fra Oselvar-feltet var fortsatt god i november, men noe lavere enn måneden før. Som uttalt tidligere, er det forventet at Oselvar-produksjonen vil synke mot et mer normalt nivå på 600-700 foed.

Lulita-feltet produserte bra i november, men feltet var stengt i totalt 15 dager i perioden, hovedsakelig på grunn av vedlikehold på Harald-feltet.

Feltene Nini, Nini Øst og Cecilie (Siri Fairway-feltene) som også ligger i dansk sektor, er fortsatt stengt grunnet tekniske problemer på Siri plattformen. Tidlig i desember sendte operatøren på Siri-feltet, DONG Energy, inn en søknad til danske myndigheter om å få benytte en midlertidig produksjonsløsning med direkte lasting til skip, og målet er fortsatt å kunne starte opp så fort som mulig. Noreco legger likevel til grunn at produksjonen ikke vil være i gang før 2. kvartal 2014, det vil si etter vintersesongen.

Fat oljeekvivalenter per dag (forrige måned i parantes):
Huntington – 3 813 (2 668)
Nini East – 0 (0)
Cecilie – 0 (0)
Nini – 0 (0)
Oselvar – 756 (1 053)
Lulita – 121 (207)
Enoch – 0 (0)
Totalt – 4 689 (3 928)

Forrige artikkelKontrakt for «Harrier Explorer»
Neste artikkelVil ha ny Wisting-brønn til våren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR