OLF omorganiserer livbåtprosjektet. HMS-direktør Knut Thorvaldsen overtar som ny leder.

Av Øyvind Midttun

OLFs ledelse av prosjektet har den siste tiden blitt kraftig kritisert, blant annet av fagforbundet Industri Energi, som for to uker siden valgte å midlertidig trekke seg fra samarbeidet. Industri Energi hevder OLF bevisst har holdt tilbake informasjon og at prosjektet dermed har brutt med lovpålagte bestemmelser om arbeidstakermedvirkning.

Livbåtprosjektet ble startet høsten 2005 etter at det ble oppdaget alvorlige svakheter ved en type frittfall-livbåt på Veslefrikk-feltet.

Les mer: Full splittelse i livbåtprosjektet

Bruddet ble etterfulgt av et oppvaskmøte med OLF-leder Per Terje Vold tilstede.

Ptil-direktør Magne Ognedal poengterte i et intervju med Petro.no viktigheten av å få samarbeidet i gang igjen.

Les mer: Ber OLF rydde opp

Nå melder OLF at prosjektet omorganiseres. OLFs Per Otto Selnes gir fra seg prosjeklederansvaret til direktør for HMS og Drift i OLF, Knut Thorvaldsen.

– Vi omorganiserer prosjektet. Vi har sett at involveringen av de ansattes representanter i fase to av livbåtprosjektet ikke har vært god nok, derfor var det nødvendig nå å ta noen grep. det var nødvendig med en endring i hele organisasjonsstrukturen, sier kommunikasjonsrådgiver Kjetil Hjertvik i OLF.

At Knut Thorvaldsen overtar betyr at prosjektledelsen løftes opp på direktørnivå.

– Vi ønsker å understreke viktigheten av prosjektet og sørge for at framdriften videre blir god og stødig, sier Hjertvik.

Thorvaldsen overtar prosjektledelsen 1. februar.

– Trepartssamarbeidet mellom myndighetene, arbeidsgiverne og arbeidstakerne er svært viktig i arbeidet med å gjøre livbåtene bedre. Fagforeningene vil bli involvert i prosjektgruppene, i tillegg til å være en del av Livbåtnettverket, sier Thorvaldsen i en pressemelding fra OLF.

Samtidig opprettes det nå et eget prosjekt for å se på hvordan konvensjonelle livbåter (lårelivbåter) kan forbedres. OLFs prosjekt fokuserer på forbedring av frittfall-livbåtene. Men i fjor høst ble det bestemt at også de konvensjonelle livbåtene skal undersøkes nærmere. Dette prosjektet skal ledes av Norges rederiforbund og løper parallelt med OLFs prosjekt.

Prosjektet med de konvensjonelle livbåtene vil inneholde elementer som design og forbedring av eksisterende utstyr, opplæring og kompetanse og vedlikehold og optimalisering av redningsmidler.

Begge prosjektene vil være en del av Livbåtnettverket, der livbåteiere, fagforeninger, livbåtprodusenter og myndigheter er representert.

Forrige artikkelRussland og Serbia inngår energiavtale
Neste artikkelSkal ruste opp kunnskapen i nord

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR