Fagforeninger i ordkrig om redusert lønn og arbeidstid

Etter å ha plugget brønner for Repsol på Varg-feltet, står Rowan Stavanger igjen uten oppdrag.

Rowan pleier å legge riggene sine i opplag i UK, da med lokal bemanning og britisk lønn og arbeidsvilkår, som blant annet omfatter 3-3-rotasjon.

For å beholde Rowan Stavanger i Norge, inngikk lokalklubben i Industri Energi en avtale med bedriftsledelsen om 25 prosent redusert arbeidstid og tilsvarende redusert lønn for de ansatte i en periode mens riggen ligger i opplag i Norge.

Ifølge Industri Energi sørger avtalen for at 60-70 ansatte beholder jobbene sine.

– Slik unngår vi at mesteparten av mannskapet blir permittert eller oppsagt, mens det jobbes med å få på plass en ny kontrakt for riggen i nær framtid, sier forhandler Fraser Knox i Industri Energi.

So far, so good.

– Bryter tariffavtale
Men den inngåtte avtalen mellom Rowan og Industri Energi fikk fagforeningen Safe til å se rødt. Fredag kveld sendte Safe ut en pressemelding der de blant annet skrev følgende:

«SAFE opplever nå at flere rederibedrifter bryter gjeldende tariffavtale, den såkalte NR-avtalen, for å endre lønnsbetingelser og andre vilkår for ansatte som bemanner rigger i opplag. Dette gjøres med støtte fra fagforbundet Industri Energi.

[…..]

I opplagsperioden skal de ansatte gå på skiftordningen 2-4. I tariffavtalen er skiftets lengde satt til 12 timer. Bedriften har skåret ned skiftet til ni timer og trekker de ansatte for tre timer. Det utgjør 25 prosents lønnsreduksjon. SAFE-klubben sier dette er tariffstridig og godtar ikke situasjonen.»

– Tatt over som lokal tillitsvalgt i Safe
Kritikken fra Safe blir ikke godt mottatt av Industri Energi sin lokalklubb.

«Ved lokale forhandlinger fant vi en ordning som vi er fornøyd med. Vi konsulterte selvfølgelig med våre medlemmer underveis i forhandlingene, og tilbakemeldingene var stort sett svært positive.

Med dette som bakgrunn er vi litt overrasket over at du, Hilde Marit, har tatt over rollen som lokal tillitsvalgt i Safe. Vi tenker at lokal kunnskap og ønsker fra våre kollegaer i vårt selskap må høres. Vi er ikke glad for at Safe bruker oss som en brikke i et større spill. Dere bør overlate forhandlingene til deres lokale tillitsvalgte, og gi dem tillit og respekt. At dere parkerer og henger ut oss lokale tillitsvalgte i konkurrerende forbund på nettsiden til Safe, gir meg en bismak og får meg til å undre over hvem som egentlig tenker på de lokale medlemmers beste. Eller er dette et politisk spill?» Spør lokalklubben i en e-post sendt til Safe-leder Hilde-Marit Rysst og publisert på fagforeningens egen nettside.

– Tariffavtalen eies av forbundet, og som leder er det mitt ansvar at lokale tillitsvalgte ikke inngår avtaler som bryter med denne, sier Rysst til Petro.no.

Debatten fortsatte på Facebook søndag ettermiddag:


Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR