Lundin skal bruke «Leiv Eiriksson» til å bore letebrønn 7219/12-1 Filicudi i Barentshavet. Tidligst oppstart er i september i år.

Letebrønnen ligger i PL 533 i vestlig del av Barentshavet, ca. 190 km fra nærmeste land som er Sørøya Hasvik kommune i Finnmark. Vanndypet på lokasjonen er ca. 323 meter MSL.

Brønnen skal bores med den halvt nedsenkbare boreriggen «Leiv Eiriksson». Tidligste oppstart for brønnen er september 2016, basert på kommende operasjoner med riggen, ifølge operatøren.

Formålet med letebrønnen er å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i primærmålet av jura/trias alder, samt å teste reservoaregenskapene og hydrokarbonpotensialet i sekundærmålet av trias alder. Brønnen planlegges boret til 2.500 m TVD målt fra boredekk.

Hovedbrønnen skal bores vertikalt, med en opsjon for et geologisk sidesteg. Et eventuelt sidesteg vil bli planlagt basert på grunnlag av geologisk informasjon fra den vertikale brønnen.

Det er også lagt inn opsjon for inntil tre brønntester, gitt funn.

Estimert varighet for boreoperasjonen er ca. 57 dager. Boring av eventuelt sidesteg er estimert å ta 29 dager. Brønntesting planlegges med en total varighet på 37 dager. Varigheten for operasjonen gitt samtlige opsjoner er estimert til 123 dager. Brønnen skal plugges og forlates etter endt operasjon.

Lundin har estimeret ressursene til omkring 91 millioner fat oljeekvivalenter (MMboe), og anslår det er 25 prosent sjanse for geologisk suksess.

Lundin er operatør i PL 533 (35 prosent) med partnerne Det Norske oljeselskap (35 prosent) og Dea Norge (30 prosent).

(Illustrasjon: Lundin)
(Illustrasjon: Lundin)
Forrige artikkelRiggoppgang i USA
Neste artikkelAdvokat vil kutte i seniorenes lønn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR