Miljødirektoratet har mottatt søknad fra Lundin Norway AS om tillatelse etter forurensningsloven for boring av letebrønn Gohta 7120/1-5 S i lisens PL 492 med planlagt borestart i desember 2016. Brønnen er lokalisert i vestlig del av Barentshavet, ca. 150 km fra nærmeste land som er Sørøya i Finnmark. Lundin søker om opsjon på et sidesteg og inntil to brønntester. Kilde: Miljødirektoratet.

Brønnen ligger i vestlig del av Barentshavet, ca.150 km fra nærmeste land som er Sørøya i Hasvik kommune i Finnmark. Blokken der det skal bores er ikke underlagt noen tidsbegrensninger samt fiskeri- eller miljøvilkår som begrenser aktivitetene.

Formålet med brønnen er å avgrense reservoaregenskapene og hydro karbonpotensialet i Gohta reservoaret. Brønnen planlegges boret til 2870 m.

Boreoperasjonen er planlagt gjennomført med den halvt nedsenkbare riggen Leiv Eiriksson.
Hovedbrønnen skal bores vertikalt, med en opsjon for et sidesteg og inntil to brønntester,
avhengig av brønnresultat. Brønnen skal plugges og forlates midlertidig etter endt operasjon. Tidligst forventede oppstart er i desember 2016 med en varighet på ca 50 dager pluss 28 dager ved boring av sidesteg.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelShippinggiganter danner ny logistikkkjempe
Neste artikkel– Økt risiko med utenlandske helikopterselskaper

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR