RWE Dea og Rig Management Norway sikrer riggkapasitet for norsk sokkel.

RWE Dea Norge AS har sikret seg riggkapasitet for tre planlagte brønner i Nordsjøen og Norskehavet i perioden 2013-2015. Nevnte brønner skal bores med Ocean Rig -semien «Leiv Erikson,» femtegenerasjon- og søsterrigg til «Eirik Raude.»

«Leiv Erikson» fikk samsvarsuttalelse (SUT) fra Petroleumstilsynet i juli 2008, og vil kunne starte boring på sokkelen omtrent umiddelbart etter ankomst. Den er utrustet for boring på opptil 2500 meters vanndyp, men vil, i likhet med «Eirik Raude,» kunne oppgraderes for boring på vanndybder opptil 3000 meter.

De to riggene er av Bingo 9000-design og konstruert i stål som tåler arktiske forhold, så riggkonsortiet Rig Management Norway, som har leid inn riggen og som RWE Dea er del av, vil med mindre oppgraderinger på riggen kunne benytte den også i Barentshavet.

Kontrakten mellom Ocean Rig og Rig Management løper i tre år med opsjoner for forlengelse, og riggen skal være operativ på norsk sokkel mot slutten av året, melder RWE Dea. «Leiv Erikson» har de siste årene boret på dypt vann offshore Angola.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR