De siste fire årene har mange selskaper valgt å kjøpe funn og utbyggingsprosjekter som et alternativ til å lete selv.

Men er det en god strategi?

Det var utgangspunktet for PwCs Daniel Rennemo i hans innlegg på Petrolive Exploration i Stavanger i forrige uke.

Grafen under viser både gjennomsnittlig letekostnad per fat som er funnet samt anslag på kjøpspris per fat for de funnene og selskapene som er solgt. Bare antatt kommersielle volumer er tatt med i regnestykket.

– Vi ser at snitt letekostnad for å finne ett fat olje i perioden 2005-2017 ligger i underkant av to dollar. Tommelfingerregelen har vært at det koster én dollar å finne ett fat olje, men dette viser altså at prisen er nesten dobbelt så høy, sier Rennemo til petro.no.

Kjøpers marked
Fra analysen så fremstår det som at de som har kjøpt funn og utbyggingsprosjekter i perioden 2014-2017 har fått en meget god pris.

– Tullow sitt salg av Wisting er et eksempel på det. Selskapet hadde signalisert at de skulle ut av norsk sokkel. Samtidig var det få aktuelle kjøpere til et funn langt unna eksisterende infrastruktur i markedet. Summen av alt dette gjorde at Statoil fikk en veldig god deal.

– Ser man på denne figuren, så skulle man altså solgt i 2012….

– Ja, prisnivået var et helt annet da. Spesielt Agora ble høyt priset. Her betalte Cairn Energy rundt ni dollar fatet for de reservene selskapet hadde i funnene Catcher og Tybalt på britisk sokkel samt den norske leteporteføljen. Edvard Grieg ble også høyt priset, men her snakker vi om et betydelig funn og en stand-alone utbygging med lang levetid.

Prisen på vei opp
Men etter noen magre år, ser markedet nå ut til nok en gang å belønne dem som finner olje og gass på norsk sokkel.

Både Kufpec sitt kjøp i Gina Krog fra Total og Fenja-transaksjonen mellom Faroe Petroleum og Suncor, viser at prisen per fat nå er på vei oppover.

– For Gina Krog så var feltet nettopp satt i produksjon på kjøpstidspunktet, slik at risikoen knyttet til utbyggingsprosjektet var eliminert (kostnaden ved utbygging er justert i grafen, red.anm). Da blir også prisen høyere. Suncor betalte rundt 3,2 dollar fatet for andelen i Fenja, og begge disse transaksjonene indikerer en normalisering av markedet.

Men tilbake til hovedspørsmålet; lete eller kjøpe?

– Det er muligheter for å skape store verdier dersom man er god til å lete. Spesielt nå med lave kostnader og rater for rigg og skip. Lundin, som opererer med en pris på cirka 0,7 dollar per fat funnet, er et stjerneeksempel på dette.

– Så man bør lete hvis man er god, sier Rennemo med et smil. – Men det er et close race, og kjøp er et godt alternativ dersom man ikke er så flink til å lete selv.

– Hvilke transaksjoner vil vi se mest av i Norge de neste årene?

– VNG Norge har tidligere i år kommunisert at de søker en ny eier, og det er kjent at Wintershall og Dea planlegger fusjon. I tillegg forventer vi at flere av de private equity-eide selskapene vil kjøpe produksjon for å sikre den veksten eierne ønsker. 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR