Statoil har fullført et leteprogram med to brønner i Krafla-området i Nordsjøen.

Statoil Petroleum AS er i ferd med å avslutte boring av avgrensningsbrønn 30/11-10 A i utvinningstillatelse 035.

Funnet 30/11-8 S ble påvist sommeren 2011 i midtre jura reservoarbergarter om lag 25 kilometer sørvest for feltinnretningen på Oseberg Sørfeltet i den nordlige delen av Nordsjøen.

Etter boring av funnbrønnen 30/11-8 S var operatørens ressursanslag på mellom 2 og 9 millioner standardkubikkmeter (Sm³) utvinnbare oljeekvivalenter. Avgrensningsbrønnen 30/11-10 A er boret inn i reservoaret nord for funnbrønnen 30/11-8 S.

Hensikten med brønnen var å avgrense funnet 30/11-8 S, påviste ytterligere tilstedeværende oljevolumer og redusere usikkerhetsspennet i utvinnbare volumer i midtre jura reservoarbergarter (Tabertformasjonen). I tillegg ville rettighetshaverne skaffe mer nøyaktig informasjon om dyp til strukturen, reservoar- og fluidegenskaper samt verifisere kommunikasjon over strukturen.

Brønnen påtraff en total oljekolonne på om lag 260 meter i Tarbertformasjonen, fordelt på øvre og midtre Tabertformasjonen med henholdsvis 110 og 150 meter kolonne. Reservoarbergartene i øvre og midtre Tabertformasjon består av 30 og 55 meter med sandsteiner av god reservoarkvalitet.

Størrelsen på funnet

Foreløpig er størrelsen på funnet beregnet til å være mellom 8 og 13 millioner standardkubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking. Foreløpig gass/olje-forhold er på 80-95 Sm3/Sm3. Rettighetshaverne vil vurdere utvikling av funnet sammen med andre funn i området.

Dette er den niende letebrønnen i utvinningstillatelse 035, som ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969. 30/11-10 A ble boret til et vertikalt dyp på 3673 meter under havflaten, og avsluttet i Nessformasjonen i midtre jura. Havdypet er 105 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 30/11-10 A er boret med boreinnretningen «Transocean Leader», som etter dette ikke vil ha oppdrag for Statoil.

Statoil er operatør for PL035/PL272 med en eierandel på 50 prosent. Partnerne er Svenska Petroleum Exploration AS (25 prosent) og Det norske oljeselskap ASA (25 prosent).

Forrige artikkelDen enes død…
Neste artikkelVil ha fjernstyrt plattform på Oseberg 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR