Rune Martinsen, sjef for Norecos aktivitet nord i Nordsjøen, mener den norske leverandørindustrien må bli flinkere til å ha en holistisk tilnærming til det de leverer.,

KREVER ANSVAR: Norecos Rune Martinsen vil at
leverandørene skal ta større ansvar.
(Foto: HENRIK SALTHE)

– Noen av leverandørene er vant med å være konsulenter, men små oljeselskaper som oss vil ha en større pakke fra leverandørene. Vi vil at de skal levere en hel pakke med kvalitetssikringssystemer, og at leverandørene tar større ansvar for sin egen rolle oppi det hele, sier Martinsen til Oilinfo.

Det har ifølge Martinsen vært en klar utvikling i riktig retning for leverandørselskapene innen boretjenester, og han fremhever blant annet Wellcon og Senergy som eksempler på selskaper som har svart på de små operatørenes rop.

– Det er alltid oljeselskapet som har det øverste ansvaret, men selskaper med slanke organisasjoner vil gjerne sette ut litt av ansvaret til leverandører, og da må de være klar med kvalitetssikringsystemer og kunne ta sin del av jobben, mener Martinsen.

Selv om Martinsen holder fram boreselskaper som eksempler, er det ikke bare innenfor dette segmentet at leverandører kan vinne på en mer holistisk tankegang.

– Selskaper må kjøpe inn alle slags tjenester. En mer helhetlig tilnærming er viktig også innenfor for eksempel IT-tjenester, i tillegg til beredskap og innleid HMS-kompetanse, sier Martinsen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR