En ny rapport viser at leverandørindustrien i Rogaland og Hordaland tror på en fortsatt vekst i aktivitetsnivået i årets første halvår. I resten av landet peker derimot grafene nedover.

– Med unntak av oljeleverandørnæringen, som viser moderat vekst, er det fall i aktiviteten i alle næringer, skriver Norges Bank i sin nye rapport.

På landsplan forventes det en svak nedgang de neste seks månedene. Unntaket her er region Sørvest, som inkluderer Rogaland og Hordaland. Der spår rapporten en markert vekst, og ifølge rapporten melder leverandørindustrien også om forbedrede marginer.

– Vi må ha tro på framtiden og gi full gass. Så må vi ikke havne i den forferdelige situasjonen der man stenger for oljeutvinning i nord. I tillegg trenger vi drahjelp fra oljeprisen og en justering i kostnadsnivået på sokkelen. Men det er jo ingen som tror på at oljeprisen vil ligge på 30, 35, 40 dollar fram til århundreskiftet, sier Hallvard Ween, regionsdirektør i NHO Rogaland, til Petro.no.

– Vi vet at etterspørselen etter energi i verden tar seg opp, og da lærte i hvert fall jeg på skolen at prisen kommer til å stige, legger Ween til.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR