Statoil leverer i dag plan for utbygging og drift for Johan Castberg-prosjektet på vegne av lisenspartnerskapet med Eni og Petoro.

Investeringskostnadene for Johan Castberg blir ca 49 milliarder kroner. Forventede utvinnbare ressurser er anslått til 450 – 650 millioner fat oljeekvivalenter. Dette gjør Johan Castberg-prosjektet til det største offshore olje og gassprosjektet i verden som er besluttet utbygget i 2017. Planlagt oppstart for feltet er 2022.

Feltet vil, ifølge Statoil, være lønnsomt med oljepriser i underkant av 35 dollar fatet.

Driften av Johan Castberg skal ivaretas med forsynings- og helikopterbase i Hammerfest og driftsorganisasjon i Harstad. Det anslås at investeringene ved å drifte felte er på rundt 1,15 milliarder kroner årlig. Det vil utgjøre rundt 1700 årsverk nasjonalt, og rundt 500 vil være i Nord-Norge. Dette er både de direkte og indirekte virkningene

Samtidig med overleveringen av PUD, signerer Statoil kontrakt både for undervanns-produksjonssystemet for Johan Castberg samt prosjektering og innkjøpsledelse, begge med Aker Solutions. Kontraktene har en samlet verdi på omlag 4 milliarder NOK.

Johan Castberg er en stor undervannsutbygging, og denne kontrakten omfatter 30 brønner, 10 havbunnsrammer og to satelittstrukturer.

-Det er gledelig å se at norske leverandører nok  en gang demonstrerer konkurransekraft og skal spille en sentral rolle i utbyggingen av Johan Castberg. Nasjonal sysselsetting under utbyggingen er anslått til i underkant av 47 000 årsverk, sier Øvrum.

FAKTA OM JOHAN CASTBERG

  • Feltet bygges ut med et produksjonsskip og en omfattende subseautbygging, med totalt 30 brønner fordelt på 10 bunnrammer og to satelittstrukturer. Dette er det største subsea-feltet under utbygging i verden i dag.
  • Utbyggingskostnadene for Johan Castberg er anslått til ca 49 milliarder kroner. Nasjonal sysselsetting under utbygging er anslått til i underkant av 47.000 årsverk og i underkant av 1800 av disse vil komme i Nord-Norge.
  • Johan Castberg-prosjektet vil utgjøre en betydelig del av investeringsnivået på norsk sokkel 2018-2022.
  • Statoil utreder sammen med de andre operatørene av oljeforekomster i Barentshavet, mulighetene for å finne en lønnsom oljeterminal-løsning på Veidnes.
Forrige artikkelFMC Kongsberg Subsea sikrer Snorre-kontrakt verdt 2 mrd.
Neste artikkelDisse 11 søker nytt leteareal i 24. runde

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR