Nettpartner AS har valgt Nexans Norways smarte kabelløsninger til Tellenes vindpark i Rogaland. Dette blir Norges største vindpark når den står ferdig høsten 2017.

Vindparken vil bestå av 50 vindturbiner, med forventet årsproduksjon som vil tilsvare strømforbruket til ca. 25 000 husstander.

Allerede før vindparken står ferdig har Google inngått en 12-årig avtale om å kjøpe vindkraften fra parken.

Les mer: Google kjøper vindkraft i Norge

Kablene fra Nexans skal frakte grønn kraft til nettet slik at Googles europeiske datasentre kan driftes med fornybar energi.

Smarte kabelløsninger

For blant annet det landbaserte vindkraftmarkedet, har Nexans Norway utviklet en ny generasjon smarte kabelløsninger som integrerer både kraftkabel, fiberkabel og jordtråd i ett og samme produkt.

Ved å benytte disse kombinerte kablene vil entreprenør og utbygger oppnå betydelige kostnadsbesparelser i anlegget. Ettersom både kraftkabel, fiber og jordtråd trekkes ut samtidig kan en blant annet få enklere og raskere utlegging. I tillegg kommer smalere grøfter og mindre sprengning, mindre bruk av omfyllingsmasser, færre tromler og mer oversiktlige anleggssteder.

Til Nettpartner og Tellenes vindpark skal Nexans levere ca. 120 km med Smarte TSLF 36 kV-kabler av denne typen.

– Vi er opptatt av å utvikle innovative, smarte og kostnadsbesparende kabelløsninger for kunden. Denne tildelingen er en bekreftelse på vår innsats og befester vår sterke posisjon i det landbaserte vindkraftmarkedet i Norge, sier salgs- og markedssjef Bård Lillehaug i Nexans Norway.

Kablene skal leveres på ca. 100 tromler med spesiallengder for hver enkelt trasé i vindparken, noe som innebærer at man unngår unødige kostnader til skjøter og kapp.

– Nettpartner valgte Nexans i samarbeid med Stangeland Maskin og det var en helhetsvurdering som lå til grunn, da løsningen gir enklere utlegging, og krever mindre plass, sier Terje Bydahl, senior project manager i Nettpartner AS.

– Man får i tillegg utført flere arbeidsoperasjoner samtidig, noe som gjør at vi sparer tid på utleggingen. For oss har det også vært svært viktig å optimalisere leveranse ut fra oppgitte lengder og tverrsnitt. Dette har Nexans fulgt opp på en betryggende måte underveis, sier han.

Kablene til Tellenes vindpark blir levert av Nexans Norway fra fabrikken på Langhus.

Forrige artikkelRussisk minister pågrepet
Neste artikkelPositivt fra TTS Group

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR