Statoil leverer i dag, på vegne av partnerskapet i Snorre Unit, plan for utbygging og drift (PUD) av Snorre Expansion Project til myndighetene.

Samtidig tildeles kontrakter med en samlet verdi på opp mot 9 milliarder kroner.

Investeringen vil øke utvinningen fra Snorre-feltet med i underkant av 200 millioner fat.

Snorre-feltet er viktig i arbeidet med å styrke langsiktig verdiskaping og aktivitet på norsk sokkel. Opprinnelig antatt levetid for Snorre-feltet var fram til 2011 – 2014. Nå er det forventet at Snorre vil produsere utover 2040.

Investeringskostnadene er i overkant av 19 milliarder NOK og utbyggingsplanen innebærer en omfattende havbunnsutbygging, oppgradering av Snorre A-innretningen, økt gassinjeksjon og import av gass for injeksjon.

Samtidig med overleveringen av plan for utbygging og drift, signerer Statoil i dag også kontrakter for undervannsproduksjonssystemet med TechnipFMC, fabrikasjon og installasjon av rørbuntsystemet med Subsea 7, modifikasjoner på Snorre A med Aibel og rigg med Transocean.

Alle kontrakter har forbehold om endelig myndighetsgodkjennelse av PUD.

Snorre Expansion planlegger produksjonsstart i 2021 og vil bli driftet og vedlikeholdt av den eksisterende Snorre-organisasjonen i Stavanger, mens forsyningen fortsatt vil drives fra Fjordbase i Florø.

Partnere på Snorre-feltet er Statoil Petroleum AS med 33,27 %, Petoro AS med 30 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS med 17,44, Idemitsu Petroleum Norge AS med 9,6 %, DEA Norge AS med 8,57 % og Point Resources AS med 1,1 %.

Forrige artikkelKværner vinner oppdrag på 600 millioner
Neste artikkelPSW Group vinner Spirit Energy Norway-avtale

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR