Den første brønnen på norsk sokkel for DNO viste seg å være tørr.

«Bredford Dolphin».
Foto: Petroleumstilsynet

Det Norske Oljeselskap (DNO) som er operatør for utvinningstillatelse 305, har avsluttet boringen av undersøkelsesbrønn 24/9-8.

Brønnen var tørr, melder Oljedirektoratet tirsdag.

Dette var den første letebrønnen i utvinningstillatelse 305, og også den første letebrønnen for DNO som operatør på norsk sokkel. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2165 m under havflaten, i et havdyp på 123 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Letebrønnen er lokalisert om lag 20 km sør for Alvheimfeltet i Nordsjøen, om lag 190 kilometer vest for Haugesund. Boringen ble utført av «Bredford Dolphin» som nå skal bore undersøkelsesbrønn i Nordsjøen i utvinningstillatelse 338, der Lundin Norway AS er operatør.

Rettighetshavere i utvinningstillatelse 305 er DNO med 30 prosent, det samme har Revus Energy ASA og Talisman Energy Norge, mens PA Resources Norway AS har 10 prosent.

Partnerne hadde i forkant anslått sannsynligheten for et funn til 30 prosent, og antydet at det kunne ligge oljereserver i størrelsesorden 60 millioner fat i Lie-prospektet.

Forrige artikkelReitan byttehandler med Shell
Neste artikkelJa til Alcan-kjøp

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR