Olje- og energiminister Tord Lien deltok mandag på EUs uformelle energiministermøte i Milano. Hovedtema for møtet var energisikkerhet og EUs energimarked., Europas energiministre var samlet til uformelt møte i Milano. (Foto: ERH/OED)

– Som en stor leverandør av gass til Europa er Norge en viktig partner for EU. Det viktigste for å trygge en sikker energiforsyning til Europa er et velfungerende energimarked for både gass og elektrisitet. Det er et viktig budskap å formidle til EU, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Blant temaene under lunsjen med EUs energiministre og miljøministre var energieffektivisering og EUs rammeverk for klima- og energipolitikken fram mot 2030.

Olje- og energiministeren hadde i tillegg et møte med den tyske statssekretæren, hvor utenlandskabler og EU2030-rammeverk ble diskutert.