For to år siden ble Facebook ansett som en viktigere jobbsøkingskanal enn LinkedIn. I år viser den innbyrdes rangeringen at tre ganger flere foretrekker LinkedIn enn Facebook til jobbsøking.,Det viser resultatene fra en fersk landsrepresentativ arbeidslivsundersøkelse gjennomført av InFact for bemanningsselskapet Centric.

Betydningen av sosiale medier som jobbsøkingskanal har stått stille de siste årene, men styrkeforholdet mellom de ulike sosiale nettverkstjenestene har endret seg markant i samme periode.

– LinkedIn har virkelig fått vind i seilene som Norges nye jobbsøkingskanal i sosiale medier. Dette er en sosial nettverkstjeneste som er skreddersydd for nettverksbygging i arbeidslivet. Stadig flere virker å ta kanalen i bruk, både fra arbeidstaker- og arbeidsgiversiden, sier CEO Hanne Zimmermann i bemanningsselskapet i Centric, tidligere Xtra personell.

– Arbeidstakere har fått øynene opp for LinkedIn som et attraktivt utstillingsvindu for fremtidige arbeidsgivere og et sted for faglig input- og utvikling. Arbeidsgivere benytter i økende grad kanalen for både målsøking og relasjonsbygging til aktuelle kandidater og fagmiljøer, sier Zimmermann.

Hele 31,5 prosent rangerer LinkedIn som den viktigste jobbsøkingskanalen i sosiale medier. Kun 12,1 prosent mener Facebook er viktigst. Kun en marginal andel vurderer Twitter, Yotube og egne blogger som viktigste sosialt medium til dette formålet.

LinkedIn er fortsatt mer populær blant menn (41 prosent) enn kvinner (22,3 prosent), men også blant kvinner blir denne sosiale mediekanalen rangert som viktigere enn Facebook (10,7 prosent). Slik var det ikke for to år siden. Da var styrkeforholdet motsatt.

Også blant de yngste arbeidstakerne, har vinden snudd i favør LinkedIn. I aldersgruppen 18-39 år rangerer 26,5 prosent LinkedIn på topp. Tilsvarende andel for Facebook er 14,8 prosent.

– Resultatene er ikke så overraskende. Vi så klare tegn til en slik trend allerede for to år siden, selv om Facebook den gang ble rangert foran LinkedIN som viktigste rekrutteringskanal blant de yngste arbeidstakerne. Nå er styrkeforholdet snudd på hodet. Facebook virker nå å være på vikende front som rekrutteringskanal også for de yngste arbeidstakere, sier Zimmermann.

LinkedIn rangeres som viktigste sosiale nettverkstjeneste i både privat og offentlig sektor, men virker å være betydelig mer populær blant arbeidstakere i privat sektor. Her rangerer hele 39,3 prosent LinkedIn som viktigst. Andelen synker til 19 prosent i offentlig sektor.

I privat sektor er det likevel delte meninger om hvilke sosiale nettverkstjenester som er viktigst. I typiske servicenæringer som hotell, restaurant- og handel holder fortsatt Facebook stand som viktigste jobbsøkingskanal. Industriansatte vurderer begge nettverkstjenestene likt, mens øvrige bransjer rangerer LinkedIn på topp. Størst anerkjennelse høster LinkedIn i IT-bransjen hvor hele 78,2 prosent rangerer denne sosiale nettverkstjenesten på topp.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført 13.-14. januar og 1006 yrkesaktive personer ble spurt over telefon.

Forrige artikkelVanninjeksjons-brudd på Ekofisk
Neste artikkelOcean Installer med UK-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR