Det er svært få rapporter i statlige etater om diskriminering på etnisk grunnlag, viser en undersøkelse foretatt av Likestillings- og diskrimineringsombudet. Politidirektoratet mottar flest klager.,NTB

Av 168 etater er det 96 som ikke har mottatt klager på etnisk diskriminering, 57 har ikke svart på spørsmålet fra Likestillingsombudet, to av svarene er så uklare at de ikke kan klassifiseres og 13 virksomheter har fått slike klager.

Av dem som har fått klager, topper Politidirektoratet statistikken med 12 klager som er forbundet med etnisk diskriminering, går det fram av undersøkelsen. Den er et resultat av et initiativ tatt av arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen etter at Ali Farah ble slått ned i Sofienbergparken i Oslo 6. august i fjor. Hanssen signaliserte i den forbindelse en grundig kartlegging av hvor omfattende diskrimineringen er i de offentlige virksomhetene.

Ikke tatt på alvor
Det er 248 offentlige etater medregnet departementene som er omfattet av undersøkelsen der de blant annet blir spurt om etnisk diskriminering forekommer og hva de gjør for å kartlegge og forebygge slik diskriminering.

Av de 248 etatene er det 80 som ikke har svart på spørsmålene i det hele tatt. Fra de 168 etatene som har svart, er det altså få som rapporterer om etnisk diskriminering. Prosjektleder og seniorrådgiver Mariette Lobo hos Likestillings- og diskrimineringsombudet tolker dette som om man ikke ser at det foregår diskriminering på etnisk grunnlag i den statlige forvaltningen.

– Dette viser at Staten ikke tar problemer med rasisme og etnisk diskriminering på alvor, sa Lobo da rapporten om undersøkelsen tirsdag ble overlevert barne- og likestillingsminister Manuela Ramin-Osmundsen.

Lære om rasisme
– Hvis man ikke vet hva diskriminering er, så ser man den heller ikke. Staten må erkjenne at rasisme og diskriminering finner sted, og man må lære hva diskriminering er, sier Lobo.

Ett av tiltakene som blir foreslått i rapporten, er også at ledere og ansatte i alle statlige virksomheter skal lære hva rasisme og diskriminering er, hvordan det kan forebygges og håndteres dersom diskriminering skjer.

Likestillingsombudet har så godt det lar seg gjøre uført oppdraget fra Hanssen innenfor fristen på to måneder. Manglende svar fra ett departement (Utenriksdepartementet) og fra mange etater gjør at rapporten ikke er noen helhetlig og grundig undersøkelse av diskriminering og tiltak mot diskriminering i staten. Men ifølge Lobo vet man nok til å handle og sette i verk tiltak.

Statsråd Ramin-Osmundsen sier hun skal sette seg grundig inn i rapporten. Hun mener den er historisk fordi det er første gang at statlige etater er bedt om å svare på hva de gjør i arbeidet mot diskriminering og rasisme. På spørsmål fra NTB om hvilke erfaringer hun selv har hatt med den statlige rasismen som hun mener er fastslått i rapporten, svarer hun blant annet med: jeg er jo statsråd.

Forrige artikkelKrever redegjørelse om utslipp fra Melkøya
Neste artikkelHysj, hysj om norsk-chilensk kraftkonflikt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR