Mellom 6,29 og 18,87 millioner fat utvinnbare oljeekvivalenter.,Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 090 , er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 35/11-17 F-West . Brønnen er boret om lag en kilometer sør for Fram -feltet i Nordsjøen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Brentgruppen). Sekundært mål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fensfjordformasjonen).

Brønnen påtraff en brutto oljekolonne på 48 meter i Brentgruppen, hvorav 10 meter med god reservoarkvalitet i Etive-og Rannochformasjonen. I Fensfjordformasjonen ble en brutto oljekolonne på 38 meter påtruffet, hvorav 20 meter av god reservoarkvalitet. Olje/vann-kontakten ble påtruffet både i primært og sekundært letemål.

I tillegg ble det påtruffet en om lag 10 meter oljekolonne i nedre jura reservoarbergarter (Osebergformasjonen) med god reservoarkvalitet.
Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter, tilsvarende mellom 6,29 og 18,87 millioner fat.

Rettighetshaverne i utvinningstillatelse 090 vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med tanke på en videre utbygging.

Det er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 090. Tillatelsen ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 2889 meter under havflaten, og ble avsluttet i Cookformasjonen i nedre jura. Havdypet er 357 meter. Brønnen blir permanent plugget og forlatt.

Brønn 35/11-17 ble boret av semien «Songa Trym» som nå skal bore produksjonsbrønn 35/11-A-31 i samme lisens, der Statoil Petroleum AS er operatør.

Statoil er operatør i PL 090 A med 45 prosent. Medeierne i lisensen er ExxonMobil (25 prosent), Idemitsu Petroleum (15 prosent) og GDF Suez (15 prosent).

Forrige artikkelAvvik for Eldfisk
Neste artikkelForlenget Brage-kontrakt for Apply

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR