Statoil Petroleum AS, operatør for utvinningstillatelse 035/272, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A.

Brønnene er boret om lag to kilometer sørøst for funnet 30/11-9 A (Askja Øst) og 35 kilometer sørvest for Oseberg Sør-innretningen i Nordsjøen, og i samme nordsjølisens som Krafla-funnet.

Les mer: Statoil vil gjenta letesuksessen i Krafla-lisensen med «Songa Delta»

Primært letemål for brønnene 30/11-11 S Madam Felle og 30/11-11 A Viti var å påvise petroleum i øvre til midtre jura reservoarbergarter (Tarbertformasjonen) i to nærliggende forkastningsblokker. Sekundært letemål var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Nessformasjonen).

30/11-11 S påtraff en total oljekolonne på 25 meter i øvre del av Tarbertformasjonen, hvorav 22 meter med moderate til gode reservoaregenskaper. 30/11-11 A påtraff tilsvarende reservoar  i Tarbertformasjonen, men den er vannførende med spor av hydrokarboner. Brønnen er klassifisert som tørr.

Begge brønnene påviste sandsteiner med moderat til god porøsitet i Nessformasjonen, men disse var vannførende.

Foreløpig beregning av størrelsen på funnet i brønn 30/11-11 S er mellom 1,26 millioner og 3,15 millioner fat utvinnbar olje.

Det er utført datainnsamling og prøvetaking i begge brønnene.

Brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A ble boret til et vertikalt dyp av henholdsvis 3646 og 3334 meter under havflaten og et målt dyp av henholdsvis 3646 og 3987 meter under havflaten. 30/11-11 S ble avsluttet i Nessformasjonen og 30/11-11 A i Tarbertformasjonen.

Brønnene er den 12. og 13. letebrønnen i utvinningstillatelse 035. Tillatelsen ble tildelt i 2. konsesjonsrunde i 1969.

Havdypet er 106 meter. Brønnene blir permanent plugget og forlatt.

Brønnene 30/11-11 S og 30/11-11 A ble boret av boreinnretningen «Songa Delta». Resultatene fra brønnene har ikke betydning for videre boring av letekampanjen i området. Kampanjen forsetter med samme boreinnretning i samme utvinningstillatelse, med undersøkelsesbrønn 30/11-12 S Askja South East og eventuelt 30/11-12 A dersom det er behov for en avgrensningsbrønn i strukturen.

Statoil Petroleum AS er operatør i PL272/PL035 med en eierandel på 50 prosent. Øvrige rettighetshavere er Det norske oljeselskap ASA (50 prosent).

30/11-11 Madam Felle.

Forrige artikkelBer ansatte gå ned i lønn
Neste artikkelCEO i Bilfinger går av

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR