Dødsorkanen Katrinas herjinger for tre uker siden har skapt en viss debatt om klimaendringer i USA, men Bush-administrasjonen kommer ikke til å legge om kursen.

NTB

Befolkningen i USA er mest opptatt av de menneskelige tragediene som Katrina har skapt og av hvordan regningen på nesten 1.300 milliarder kroner skal dekkes.

Likevel har Katrina gitt støtet til en viss debatt om hvordan global oppvarming virker inn på været.

– Folk stiller spørsmål, men foreløpig dreier det seg om de nære ting, som hvordan nye skarer hjemløse skal få husrom, sier Katie Mandes i Pew-senteret, en miljøgruppe som forsker på klimaendringer.

Passiv Bush
Steve Cochran i organisasjonen Environmental Defense understreker at global oppvarming er kommet mer i forgrunnen og amerikanerne spør seg om USA må ta på seg en større del av ansvaret for klimaendringer.

– Men foreløpig er det lite som tyder på at denne interessen skal føre til en bred politisk debatt som munner ut i politiske handlinger, sier Cochran.

President George W. Bush nøyer seg med å stille spørsmål ved det vitenskapelige grunnlag for å hevde at global oppvarming har sammenheng med det store utslippet av klimagasser.
Han hevder med tyngde at mange av de omfattende forpliktelsene som forgjengeren Bill Clinton kom med, vil være altfor kostbare for den oljeavhengige amerikanske økonomien – hvis de blir satt ut i livet.

Bare noen uker etter at Bush rykket inn i Det hvite hus i 2001 trakk han tilbake USAs underskrift fra Kyoto-protokollen som tar til orde for omfattende reduksjoner av utslipp av klimagasser som skyldes det store forbruk av fossilt brensel.

« Erkeskurken »
Miljøforkjempere, særlig i Europa, peker på Bush som selve erkeskurken i miljøsammenheng, og anklager ham for utelukkende å ta nasjonale økonomiske hensyn i miljøpolitikken.
Ingen amerikanske forskere vil for alvor hevde at orkanen Katrina utelukkende skyldes klimaendringer og global oppvarming. Forskerne peker også på manglende kunnskaper på mange områder som berører klimaendringer.

Men mange amerikanere mener det vil være galt å se bort fra klimaendringer, og orkanene som feier inn over USAs sørlige kyster oppstår ute i de tropiske delene av Atlanteren og bygger seg opp på vei inn mot USA. Disse orkanene kan bli både hyppigere og mer voldsomme, mener forskerne.

Selv om disse viktige spørsmålene stadig oftere blir tatt opp i radio og TV og i avisenes lederspalter, er det få som tar fatt i selve årsakssammenhengene og går til det ondes rot.

« Uopplyste » amerikanere
Det meste av debatten konsentrerer seg om forebyggende tiltak i visse kystområder for å hindre flom under orkanenes herjinger. Ingen tar opp spørsmålet om strengere krav til utslipp av klimagasser.

– Amerikanerne er uopplyste både hva geografi og historie angår, sier Troyt York, som leder instituttet by- og regionforskning. Han legger til at de fleste amerikanerne ikke har peiling på hva global oppvarming går ut på.

Bush vil holde fast på sin motstand mot Kyoto-protokollene og driver intens lobbyvirksomhet for sine standpunkter på den internasjonale arena i forkant av det viktige møtet i Montreal i november. Der vil man drøfte hva som bør gjøres når Kyoto-protokollene går over i historien i 2012.

Enkelte delstater i USA har inntatt en helt annen holdning og satt global oppvarming på dagsordenen fordi de føler at føderale myndigheter svikter totalt. Men de har er en lang vei å gå, sier Steve Cochran. (©NTB)

Forrige artikkelNy orkanfrykt, evakuering og høyere oljepris
Neste artikkelAetat vil betale for å få bedrifter til å ansette flere

Warning: A non-numeric value encountered in /kunder/trfn_2131/petro_3570/public/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR