Statoil har gjort et lite gass-kondensatfunn i størrelsesorden seks til ti millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter. Funnet skal produseres mot Sleipner Vestfeltet, og blir nå gjort klar for produksjon.

Funnet i brønn 15/9-B-1, som er en utvinningsbrønn med letemål, er i utvinningstillatelsene 029 og 046.

Brønnen ble boret rundt 1,5 kilometer vest for Sleipner Vestfeletet og fire kilometer fra Sleipner B-plattformen.

Hensikten med brønnen var å sette det aktuelle funnet i produksjon via produksjonsanlegg på Sleipner B-plattformen.
Brønnen påtraff gass-kondensat i Huginformasjonen, og størrelsen på funnet er mellom seks og ti millioner standard kubikkmeter utvinnbare oljeekvivalenter.

Det er ikke utført formasjonstest av brønnen, men det vil bli utført datainnsamling og prøvetaking. Funnet skal produseres mot Sleipner Vestfeltet.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp på 3.760 meter under havflaten og havdypet er 108 meter. Brønnen blir nå klargjort for utvinning, skriver Oljedirektoratet i en melding.

Riggen «West Epsilon» boret funnbrønnen, og skal nå bore en ny utvinningsbrønn 15/9-B-2 på feltet.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR