Marathon Oil Norge har gjort en nytt, mindre oljefunn i lisens 505 i Nordsjøen. Brønn 25/10-11, bedre kjent som Earb Sør, er derimot ikke aktuell utbyggingskandidat.

Marathon spudded 25/10-11, lokalisert rundt åtte kilometer sørvest for det tidligere funnet i 25/7-2 i Nordsjøen, rundt 40 kilometer sør for Heimdalfeltet, 22. februar i år, men resultatene har ikke kommet på bordet før nå.

Boringen ble foretatt av den halvt nedsenkbare ”Transocean Winner” i vanndybder på 120 meter, og Oljedirektoratet melder at det ble funnet hydrokarboner i en 95 meter intervall med tynne reservoarsoner, i midtre/øvre jura bergarter. En dypere sone hadde dårligere reservoaregenskaper, noe som var forventet.

“Hydrokarboner ble også funnet fra et 283 meter mellomliggende intervall, men også her i dårlig utviklede reservoarbergarter”, melder OD. Det ble utført en produksjonstest, men man klarte ikke oppnå noen strømning. Dermed er funnet uaktuelt for produksjon på nåværende tidspunkt, men lisenshaverne vil vurdere å fortsette videre arbeid i utvinningstillatelsen.

Total boredybde stoppet på 4.534 meter, og brønnen er nå plugget og forlatt.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR