Inngåelse av en global avtale for kjøp av plattformteknologitjenester og HMS studier understreker at Statoil har stor tiltro til Lloyd’s Register sin tekniske kompetanse og leveringsevne på tvers av flere disipliner – et samarbeid som bidrar til tryggere og mer effektive operasjoner. Dette melder Lloyd`s i dag.

Avtalen mellom Lloyd’s Register og Statoil ASA er gjeldende fra 10. November 2015 og dekker Statoil sin totale prosjektportefølje fra nybygg til modifikasjoner på eksisterende installasjoner. Aktuelle tjenester i avtalen er sikkerhetsstudier, plattformteknologitjenester og tekniske inspeksjoner, inklusive utsteding av sertifikater for nybygg, leverandørinspeksjoner og tredjepartsinspeksjoner av materialer og utstyr.

Inge Alme, left and Statoil’s Berit Vambheim, Cross Project Deliveries Manager at Statoil Petroleum AS, right

Inge Alme, salgsdirektør i Lloyd’s Register sier: “Vi er glade for å ha sikret oss denne avtalen med Statoil, og dette er en viktig milepæl i vårt lange samarbeid. Vi tror avtalen vil være svært gunstig for begge parter i vår felles innsats for å øke sikkerheten og effektiviteten i olje- og gassindustrien.”

Alme forklarer: “Avtalen dekker hele Lloyd’s Register sitt tilbud av tjenester, fra sikkerhetsstudier og inspeksjonstjenester, til tekniske tjenester knyttet til verifikasjon, validering, klassifisering etc. Den bygger på vårt lange og vellykkede samarbeid med Statoil og gir basis for å utvikle samarbeidet videre i årene som kommer.”

Avtalen gjør at Lloyd’s Register kan levere konkurransedyktige tilbud på tjenester til Statoil-prosjekter både onshore og offshore. Den legger også rammene for hvordan Statoil-enheter i alle deler av verden kan bestille tjenester fra Lloyd’s Register.

Inge Alme, salgsdirektør i Lloyd’s Register sier

Forrige artikkelVil stille Nordsjøen til disposisjon for lagring av CO2
Neste artikkel– For tidlig å konkludere om Castberg

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR