Enova-midlene som er brukt til LNG-terminalen i Fredrikstad gir positive ringvirkninger.

Statsforetaket Enova har spyttet inn betydelige midler til bygging av Nordic LNG sin LNG-terminal på øra industriområde i Fredrikstad. LNG skal fraktes fra Risavika utenfor Stavanger til øra-anlegget, og skal blant annet erstatte høyere utslipp av CO2 og NOx. Terminalen skal stå klar i 2010, samtidig med at Risavika-anlegget idriftsettes.

– Enova er tilfreds med at vi nå har fått en avtale med Nordic LNG, sier rådgiver Jens Musum i Enova SF i en børsmelding.
Terminalen skal være mottaker av LNG ska Skangass sitt anlegg i Risavika, og LNG blir fraktet i spesialbygde skip som nå er under konstruksjon i Kina. Anlegget skal kunne motta ca 100.000 tonn LNG per år, noe som er en tredjedel av hele produksjonen i Risavika.

Enova-midler hjelper
Deler av leveransen skal leveres som naturgass i et distribusjonsnett, og det øvrige skal sendes ut med tankbiler til større industribedrifter.

– Enova-midlene har gjort det mulig å gjennomføre bygging av terminalen og vil gjøre naturgass tilgjengelig i deler av østlands-området, sier assisterende daglig leder Stefan Mohlin i en melding.

Mohlin mener at kontrakten med Enova er en viktig milepæl i Skangass og Nordic sin LNG-satsing.

– Vi kan levere LNG med tankbil i en radius på 300 km, og kan dermed nå mange store bedrifter, sier Mohlin.

Miljøet spares
Naturgass kan gi både økonomisk gevinst og positivt miljø-regnskap for bedriftene. LNG fra terminalen skal leveres til store bedrifter som i dag bruker fyringsolje eller propan som oppvarming. Bedriftene kan dermed redusere sine utslipp betraktelig ved å ta i bruk naturgass.

Kundene blir bedrifter som har små eller ingen muligheter til å bruke fornybar energi.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR